Βρίσκεστε εδώ:  / Uncategorized / Αναστολή διακοπής υδροδότησης από τη ΔΕΥΑΜΒ
Αναστολή διακοπής υδροδότησης από τη ΔΕΥΑΜΒ

Αναστολή διακοπής υδροδότησης από τη ΔΕΥΑΜΒ

Η ΔΕΥΑΜΒ με αφορμή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι καταναλωτές που ανήκουν στις κατηγορίες των «Μακροχρόνια ανέργων, Τρίτεκνων αλλά και Πολύτεκνων οικογενειών», αποφάσισε (υπ’ αρ.152/2015 Απόφαση του Δ.Σ.), να προχωρήσει σε αναστολή διακοπής της υδροδότησης τους για ένα έτος από την ημερομηνία εφαρμογής ανά πελάτη – υδρόμετρο.

Ορίζει ως προϋποθέσεις εφαρμογής των ανωτέρω ως εξής :

• Για τους μακροχρόνια ανέργους, όπως ακριβώς ορίζονται στην Εγκύκλιο του , με Αρ.Πρωτ109527/24-12-2013 ,οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (586,08 €) για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας, με όλους τους περιορισμούς και τις διευκρινήσεις της εν λόγω Εγκυκλίου.

• Για τις τρίτεκνες οικογένειες (συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών αυτών), έως και του ύψους του ποσού των 12.547,00 ευρώ της τελευταίας ετήσιας φορολογικής τους δήλωσης ( των 10.547,00 ευρώ για νοικοκυριά με δύο τέκνα προσαυξημένο κατά 2.000,00 ευρώ για το τρίτο τέκνο)

• Για τις (συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών αυτών), έως και του ύψους του ποσού των 12.547,00 ευρώ της τελευταίας ετήσιας φορολογικής τους δήλωσης, προσαυξημένο κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε επιπλέον του τρίτου τέκνου.(Ήτοι, 14.547,00 ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες, 16.547,00 ευρώ για τις πεντάτεκνες οικογένειες, και ούτω καθεξής)

Τα τέκνα οφείλεται να ορίζονται ως προστατευόμενα , όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος κάθε φορά για τις περιπτώσεις πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή της παρούσης θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις απόλυσης

  1. Ορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εφαρμογή των ανωτέρω, τα εξής:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-τελευταίο εκκαθαριστικό

  • E1, όπου αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας
  • συμβόλαιο ή μισθωτήριο αναλόγως την περίπτωση.
  • Βεβαίωση του Προϊσταμένου του αρμόδιου ΚΠΑ2 Ο..Ε.Δ., του τόπου κατοικίας του ανέργου περί μακροχρόνιας ανεργίας του ατόμου.

-Για ειδικές περιπτώσεις -όπου κρίνεται αναγκαίο- η ΔΕΥΑΜΒ δύναται να ζητήσει επιπλέον .

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα επικαιροποιούνται για κάθε λογαριασμό που εκδίδεται.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν προς έλεγχο κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 152/2015 Απόφασης του Δ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 26.06.2015.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Παρουσιάζεται το βιβλίο «#Βασιλική» της Λεμονιάς Μουλά #Βασιλική - https://t.co/kBgYuiE1qn -

  • Εκτελούσε παράνομα #εργασίες σε εξωτερικό λουτρό  #εργασίες - https://t.co/RckgBgYdkI -

  • Διακρίσεις και θέσεις στο βάθρο από τους δρομείς του ΣΔΥ Βόλου στο Μέτσοβο Ursa Trail - https://t.co/Fa4FqjOWh6 -

"Αλιεύοντας" την είδηση