Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΤΡΙΚΑΛΑ » Δημοπρατείται το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΑΞΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δημοπρατείται το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΑΞΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δημοπρατείται το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΑΞΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Προϋπολογισμού 200.000 ευρώ στην

Δημοπρατείται το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΑΞΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ προϋπολογισμού 200.000 ευρώ στην .

Ο   ανέφερε: «Με στρατηγική, σχέδιο, επιμονή και συνεργασία με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Αλέξανδρο Χαρίτση εξασφαλίζουμε, σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο, πόρους για να βελτιώσουμε την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και την ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων με αξίας και χρησιμότητας στην και στην τοπική

Προβλέπονται βελτίωσης τμήματος της  οδού  από  Ράξα προς Βασιλική ,  σε μήκος 1800m περίπου  με αρχή  το πέρας του υπάρχοντος ασφαλτικού στην έξοδο του οικισμού της Ράξας. Θα εκτελεστούν χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας , ασφαλτικών  και σήμανσης .  Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Θα γίνει τάφρου σε όλο το μήκος της οδού.

ΤΕΧΝΙΚΑ

Θα  κατασκευαστούν  σωληνωτοί οχετοί Φ60 και Φ40 παράλληλα στο δρόμο ,όπου απαιτείται για την ασφαλή πρόσβαση στις  παρακείμενες ιδιοκτησίες.

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Στο μήκος των 1800m θα κατασκευαστεί μία στρώση υπόβασης πάχους 10cm από θραυστό υλικό λατομείου σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 150 και  μια στρώση βάσης  συμπυκνωμένου πάχους 10cm σύμφωνα με την Π.Τ.Π 0155.  Επίσης θα κατασκευαστούν ερείσματα σε όλο το μήκος  της οδού.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Θα κατασκευαστεί μια στρώση συμπυκνωμένου πάχους 5cm από ασφαλτικό σκυρόδεμα ,

στο μήκος των 1800m, αφού προηγηθεί ασφαλτική προεπάλειψη.

ΣΗΜΑΝΣΗ

Θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης ,(πληροφοριακές, ρυθμιστικές, αναγγελίας κινδύνου κ.λ π.) όπου απαιτείται.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται και Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

 

 

 

"Αλιεύοντας" την είδηση