Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Δήμος Νοτίου Πηλίου: Ανοιχτός διαγωνισμός για τα Λιμάνια Κάτω Γατζέας, Καλών Νερών, Αφήσσου, Καλάμου
Δήμος Νοτίου Πηλίου: Ανοιχτός διαγωνισμός για τα Λιμάνια  Κάτω Γατζέας, Καλών Νερών, Αφήσσου, Καλάμου

Δήμος Νοτίου Πηλίου: Ανοιχτός διαγωνισμός για τα Λιμάνια Κάτω Γατζέας, Καλών Νερών, Αφήσσου, Καλάμου

 

Ο Δήμος οτίου Πηλίου προχωρά σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: Σύνταξη Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων Αργαλαστής, Αφετών και Μηλεών , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής , ποσού 620.000 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α).

Πρόκειται για την εκτέλεση και εκπόνηση ερευνών και μελετών αναφορικά με:

α) την νομιμοποίηση υφισταμένων λιμενικών υποδομών, εγκαταστάσεων και κρηπιδωμάτων

β)την χωροθέτηση και τον καθορισμό της χερσαίας ζώνης και

γ) την επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών που χωροθετούνται στο παράκτιο μέτωπο των κάτωθι οικισμών: :

 Κάτω Γατζέα (Δ.Ε. Μηλεών)

 Καλά ερά (Δ.Ε. Μηλεών)

 Άφησσος ()

(Δ.Ε. Αργαλαστής)

 Κλωσσού (Δ.Ε. Αφετών)

Οι προτεινόμενες αποσκοπούν:

(i) στην ενίσχυση της θαλάσσιας σύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των οικισμών της χερσονήσου της Μαγνησίας και της ηπειρωτικής χώρας

(ii) στην τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από τη

(iii) στην αναβάθμιση του παραλιακού οικιστικού μετώπου στις εξεταζόμενες περιοχές καθώς και στην ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού αναψυχής με την εξασφάλιση πρόσθετων θέσεων ελλιμενισμού σε τουριστικά σκάφη στις οποίες θα παρέχονται σύγχρονες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις.

Η χρηματοδότηση των προς εκτέλεση/εκπόνηση μελετών προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, με Δικαιούχο Φορέα το .

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr έως την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022.

Στις 19 Οκτωβρίου 2022 θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Σημειώνεται ότι μετά από ανοιχτό διαγωνισμό έχει ήδη οριστεί από την Oικονομική Επιτροπή του προσωρινός ανάδοχος για τα Λιμάνια ς, Κατηγιώργη και της Τοπικής Κοινότητας Τρικερίου: Αγία Κυριακή, Μύλος, Γεροπλίνα , Κόττες , Αλογόπορος , Νησί Παλαιό Τρίκερι.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Dark Mode

"Αλιεύοντας" την είδηση