Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » Λειτουργία Κέντρων Ενημέρωσης για τα «κόκκινα δάνεια»
Λειτουργία Κέντρων Ενημέρωσης για τα «κόκκινα δάνεια»

Λειτουργία Κέντρων Ενημέρωσης για τα «κόκκινα δάνεια»

Στο «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» εντάχθηκε, σύμφωνα με του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ιώργου Ιωαννίδη, η πράξη «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τoυρισμού για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών».

Αντικείμενο του έργου, για τις περιφέρειες όλης της χς, αποτελεί η υποστήριξη του υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για την αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων» μέσω της παροχής υπηρεσιών για τη του προτύπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών (ΚΕΔ) ως περιφερειακές υπηρεσίες της Ειδικής ραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Ενδεικτικά θα παρασχεθούν τα εξής:

  • η πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας της ΕΙΔΧ και των ΚΕΔ,
  • η ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακής πύλης, μέσω της οποίας θα επιδιώκεται η συνεργασία με τη διοίκηση και η αλληλεπίδραση με τους , και θα εξυπηρετείται η εξωστρεφής διάσταση του χαρακτήρα της ΕΓΔΙΧ,

  • το προτεινόμενο λειτουργικό και οργανωτικό μοντέλο των ΚΕΔ,

  • η εκπόνηση σχεδίου δράσης (action plan) για τη συγκρότηση και θέση σε λειτουργία των ΚΕΔ.

Το δράσης για τη συγκρότηση και θέση σε λειτουργία των ΚΕΔ, σύμφωνα με την που δημοσιεύεται σήμερα στο Διαύγεια, προβλέπει σε πρώτη φάση ότι αυτό θα είναι έτοιμο σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας των ΚΕΔ πρέπει να καταρτιστεί 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ οι υπηρεσίες ανάπτυξης δικτυακού ιστοχώρου ΕΓΔΙΧ θα πρέπει να ετοιμαστούν σε 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όπως επίσης και οι υπηρεσίες ανάπτυξης web εφαρμογής και προδιαγραφών πληροφοριακού συστήματος.

 

 

πηγή:kathimerini.gr

"Αλιεύοντας" την είδηση