Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Κυκλοφορία παράνομου και πλαστού φυτοπροστατευτικού προϊόντος
Κυκλοφορία παράνομου και πλαστού φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Κυκλοφορία παράνομου και πλαστού φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Παράνομο και πλαστό φυτοπροστατευτικό προϊόν με το όνομα «CORAGEN» και τα στοιχεία της εταιρείας “DUPONT” κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά, σύμφωνα με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνς των Π.Ε. ς και Σποράδων, η οποία ενημερώνει σχετικά τους επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Το προϊόν φέρει ετικέτα στα Ουκρανικά και Ρουμανικά και κατόπιν σχετικής ς από την εταιρεία φέρει batch number (αριθμό παρτίδας), το οποίο δεν ανήκει σε αυτή, ταινία ασφαλείας η οποία είναι πλαστή και βρίσκεται σε συσκευασία 1 λίτρου, η οποία δεν είναι εγκεκριμένη.

Σύμφωνα με βάσιμες υποψίες του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας , το προϊόν είναι προέλευσης τρίτης χώρας, χωρίς κανείς να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενό του, τόσο από πλευράς δραστικής, όσο και από πλευράς εκδόχων, διαλυτών κ.λπ.

Με βάση τις πληροφορίες του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, το προϊόν υπάρχει στους Νομούς Σερρών, Κομοτηνής, ς (Αλμυρό), Αιτωλοακαρνανίας, ς και Λάρισας και μάλιστα φαίνεται να διακινούνται μεγάλες ποσότητες.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8), όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ' οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά του έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) .

Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο − μέλος ς.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10του ν.4036/2012, για τις ανωτέρω παραβάσεις προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις.

Η τυχόν χρήση του εν λόγω σκευάσματος ή άλλων παράνομων σκευασμάτων εγκυμονεί άγνωστους κινδύ για την υγεία τους, για τις καλλιέργειες όπου τυχόν εφαρμοστούν και για το .

Τυχόν ευρεθέντα σκευάσματα θα δεσμεύονται άμεσα και θα ειδοποιούνται οι αρμόδιες Τελωνειακές αρχές για την επιβολή των προβλεπόμενων στην νομοθεσία όσον αφορά λαθραία σκευάσματα.

"Αλιεύοντας" την είδηση