Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Πλήρως αντίθετη η επιστημονική κοινότητα της Μαγνησίας στην καύση compost τύπου Α
Πλήρως αντίθετη η επιστημονική κοινότητα της Μαγνησίας στην καύση compost τύπου Α

Πλήρως αντίθετη η επιστημονική κοινότητα της Μαγνησίας στην καύση compost τύπου Α

Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων της Μαγνησίας  (Τ, Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας & Αλμυρού, , Κτηνιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών) συναντήθηκαν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, στα γραφεία του παραρτήματος Μαγνησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), προκειμένου να συζητήσουν και να συνδιαμορφώσουν τη θέση της Επιτροπής σχετικά με την προωθούμενη δοκιμαστική – πειραματική καύση compost τύπου Α (ΕΚΑ 190503) από την επιχείρηση ΗΡΑΚΛΗΣ, στο εργοστάσιο αυτής στο Βόλο.

Στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης, αξιολογήθηκαν – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα στοιχεία :

  1. Σύμφωνα με την οικεία Υ.Α. (ΦΕΚ 3339/ Β` 12.12.2014) το compost τύπου Α (ΕΚΑ 190503) αποτελεί υλικό προορισμένο για συγκεκριμένες χρήσεις (εργασίες επίχωσης, αποκατάστασης), στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η χρήση αυτού ως αποριμματογενούς καυσίμου.
  2. Tο συγκεκριμένο (προοριζόμενο προς καύση) υλικό προέρχεται (υπό την έννοια της χωρικής προέλευσης – επεξεργασίας) από τον Eιδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Nομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.).
  3. H δοκιμαστική – πειραματική καύση του εν λόγω υλικού, κατόπιν σχετικής αίτησης της ΗΡΑΚΛΗΣ, γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.

Κατόπιν αποσαφήνισης και επεξεργασίας των παραμέτρων του υπό εξέταση ζητήματος, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην παρακάτω θέση:

Το εγκριθέν προς δοκιμαστική – πειραματική καύση υλικό, compost τύπου Α (ΕΚΑ 190503), αποτελεί υλικό προορισμένο για συγκεκριμένες χρήσεις (εργασίες επίχωσης, αποκατάστασης), στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η χρήση αυτού ως αποριμματογενούς καυσίμου.

Η εν γένει ακολουθηθείσα διαδικασία εισαγωγής compost τύπου Α (ΕΚΑ 190503) για καύση στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ λαμβάνει χ με επιλεκτική παράκαμψη του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικών όρων για τις βιομηχανίες, άλλως καταστρατηγείται το υφιστάμενο πλαίσιο σχετικών αδειοδοτήσεων, που ισχύει για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, αδιακρίτως.

Η «παρθενική» καύση του συγκεκριμένου υλικού, compost τύπου Α (ΕΚΑ 190503, θα λάβει χ σε εγκατάσταση που χωροταξικά βρίσκεται εντός του Δήμου Βόλου, οριακής  εγγύτητας με το του αστικού ιστού του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου και της περιαστικής περιοχής της ς, με όλες τις (καταρχήν άδηλες, μη μετρήσιμες) δυνητικά αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσε να επιφυλάσσει η συγκεκριμένη «δοκιμαστική – πειραματική» διαδικασία για τους κατοίκους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της σε οποιαδήποτε ενέργεια θέτει υπό αμφισβήτηση – διακινδύνευση την της δημόσια υγείας και του τος του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας, ως πρώτο δε σχετικό βήμα ζητά την άμεση ανάκληση της σύμφωνης απόφασης–γνώμης της Γ.Γ.Σ.Α. του ΥΠΕΝ (68861/382/15.7.2020), για την δοκιμαστική–πειραματική καύση του εν λόγω υλικού, compost τύπου Α (ΕΚΑ 190503, από την επιχείρηση ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, στο εργοστάσιο αυτής στο Βόλο.

 

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση