Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Καταβολή έως και τεσσάρων δόσεων των τελών κοινοχρήστων χώρων
Καταβολή έως και τεσσάρων δόσεων  των τελών κοινοχρήστων χώρων

Καταβολή έως και τεσσάρων δόσεων των τελών κοινοχρήστων χώρων

Κτβολή έως και τεσσάρων δόσεων εφαρμόζει ο Δήμος στους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος και εφεξής.

Με σχετική του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Διοίκηση, ο Δήμος επιχειρεί να εισπράξει σταδιακά το συγκεκριμένο τέλος αντιλαμόμενος πλήρως την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα με την αριθμ 691/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3405/209848/16-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ς Διοίκησης καθορίστηκαν τα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος .

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβάλλεται προ της χορήγησης της αδείας, σε 30% και την καταβολή αυτού έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους καθώς και των δόσεων στις οποίες θα επιμεριστεί το εναπομείναν ποσό του τέλους, των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2016 και εφεξής.

Οι δόσεις:

-Για ετήσιο τέλος έως 500 ευρώ καταβολή σε 2 (δύο) μηνιαίες δόσεις (Μάιος – Ιούλιος)

-Για ετήσιο τέλος από 501 ευρώ έως 4.000 ευρώ καταβολή σε 3 (τρεις) διμηνιαίες δόσεις (Μάιος – Ιούλιος – Σεπτέμβριος)

-Για ετήσιο τέλος από 4.000 ευρώ και πάνω καταβολή σε 4 (τέσσερις) διμηνιαίες δόσεις (Μάιος – Ιούλιος – Σεπτέμβριος – Νοέμβριος)

Σε κάθε περίπτωση η τελευταία δόση θα πρέπει να καταβάλλεται εντός του μηνός Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Η άδεια θα χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφόμενης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησης της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους.

Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκλησης της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου.

Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από τον δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.

"Αλιεύοντας" την είδηση