Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Την τοποθέτηση υδρομέτρων σε δημοτικές κοινότητες αποφασίζει η ΔΕΥΑΜΒ
Την τοποθέτηση υδρομέτρων σε δημοτικές κοινότητες αποφασίζει η ΔΕΥΑΜΒ

Την τοποθέτηση υδρομέτρων σε δημοτικές κοινότητες αποφασίζει η ΔΕΥΑΜΒ

Την υποχρέωση τοποθέτησης υδρομέτρων και σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης των ακινήτων στις Πορταριάς, Μακρινίτσας (συμπεριλαμομένης συνοικίας ς), Άλλης Μεριάς, Σταγιατών και Κατηχωρίου, αποφασίζει το Δ.Σ. της ΜΒ, στην αυριανή του στις 12.30 το μεσημέρι.

Επίσης θα γίνει ενημέρωση για απόφαση του ΟΛΒ επί αιτήματος της ΜΒ, θα ληφθεί απόφαση για αμοιβές νομικών συμβούλων και για αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω βλαβών των δικτύων της Επιχείρησης.

Ακόμη, θα γίνει συμπλήρωση και τροποποίηση της απόφασης 419/9-12-2015 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης & Αποχέτευσης, έτους , ενώ θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός του υ «Ανακατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων Α4 και αντλιοστασίων ομβρίων», προϋπολογισμού 100.000 €, πλέον Φ.Π.Α.

Τέλος, θα καθοριστεί η αρδευτική στις Δημοτικές Ενότητες και καθορισμός ο αριθμός θέσεων υδρονομέων ανά Δημοτική Ενότητα για το έτος .

"Αλιεύοντας" την είδηση