Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΑΛΜΥΡΟΣ » Καθαριότητα και ΜΠΕ επενδύσεων σε διαβούλευση στον Αλμυρό
Καθαριότητα και ΜΠΕ επενδύσεων σε διαβούλευση στον Αλμυρό

Καθαριότητα και ΜΠΕ επενδύσεων σε διαβούλευση στον Αλμυρό

Συνεδριάζει την Τετάρτη 31 Αυγούστου, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού, προκειμένου να γίνει διαβούλευση για το του Κανονισμού Καθαριότητας και για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για επέκταση μονάδας ς στις Νηές και για εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο Νέο Πλάτανο Αλμυρού.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης θα γίνει την Τετάρτη 31 Αυγούστου, στις 19.00 στο Δημαρχείο Αλμυρού, και σε περίπτωση μη απαρτίας, την Πέμπτη 1 Σεπεμβρίου, την ίδια ώρα.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα επί των οποίων θα γίνει η διαβούλευση είναι:

-Διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αλμυρού.

  • Διατύπωση γνώμης επί της ΜΠΕ για την επέκταση και εκσυγχρονισμό της μονάδας ς της εταιρίας «Ιχθυοτροφεία Παγασητικού Α.Ε.», στη θέση «Όρμος Λαδικού» στις Νηές της Δ.Κ. Σούρπης.

-Διατύπωση γνώμης επί της ΜΠΕ του έργου «εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, από αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών, ισχύος έως 500 KW, στη θέση Νέος Πλάτανος, στο Δήμο Αλμυρού.

Στο θέμα της διατύπωσης γνώμης για τη ΜΠΕ της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών, ισχύος έως 500 kw, στη θέση Νέος Πλάτανος, σύμφωνα με την εισήγηση, η μονάδα χωροθετείται, μεταξύ Αλμυρού και Πλατάνου, σε απόσταση 2200 μ. ΒΔ της πόλης του Αλμυρού και 198 μ. Ν.Α. της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου, πλησίον της επαρχιακής οδού Αλμυρού – Σούρπης.

Η Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών θα χρησιμοποιεί πρώτες ύλες από το περιβάλλον. Το κυριότερο είδος που θα χρησιμοποιείται είναι ο ευκάλυπτος, ο οποίος θα προέρχεται από ειδικές ενεργειακές . Εναλλακτικά θα χρησιμοποιούνται και άλλα είδη φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών, κυρίως κλαδέματα άλλων δέντρων και κυρίως από ελαιόδεντρα, πεύκα, λεύκες κ.λπ.

Τα υπολείμματα αυτά θα συνδυάζονται με αγριαγκινάρα, λοιπές ενεργειακές ψευδακακίας, ελαιοκράμβης, σόγιας κ.λπ., υπολείμματα μονοκαλλιεργειών βάμβακος, δημητριακών κ.λπ.

Η Μονάδα θα έχει αποδιδόμενη ισχύ έως 500 kWe, επί γεωτεμαχίου 4,5 στρεμμάτων περίπου, με συνολικό εμβαδό κάλυψης 468 τ.μ., σε τρία επίπεδα και περιλαμβάνει μια δεξαμενή αποθήκευσης, χωρητικότητας 628,25 κ.μ. και ύψος 11 μ., έναν αεριοποιητή ισχύος έως 500kW, που θα μετατρέπει τη φυτική καύσιμη ύλη σε ξυλοαέριο, ύψους 11 μ., ένα σύστημα καθαρισμού/ψύξης (κυκλώνας συλλογής τέφρας), που θα συλλέγει την παραγόμενη τέφρα (πτητική και επικαθήμενη), από την καύση της πρώτης ύλης στον αεριοποιητή.

Το σύστημα περιλαμβάνει και ένα ash container χωρητικότητας 29 κ.μ. στο οποίο θα αποτίθεται απευθείας η επικαθήμενη τέφρα και μέσω των τοποθετημένων κυκλώνων, η πτητική τέφρα.

Επίσης περιλαμβάνει ένα σύστημα καθαρισμού ψύξης για την κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων πίσσας και του εξαιρετικά λεπτομερούς κλάσματος της τέφρας στο ξυλοαέριο και για την ψύξη του στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Τα κυριότερα στοιχεία του είναι: Κυκλώνας συλλογής τέφρας, εναλλάκτης θερμότητας ζεστού αέρα, ψύκτης αέρα, πρώτος έμμεσος ψύκτης, ηλεκτροστατικός κατακρημνιστής, δεύτερος έμμεσος ψύκτης, συμπιεστής αερίου, στεγνωτήρας αερίου, δεξαμενή αποθήκευσης ξυλοαερίου, μια δεξαμενή αποθήκευσης νερού, ψύξης ξυλοαερίου, χωρητικότητας 145,2 κ.μ., έναν δαυλό καύσης περίσσειας ξυλοαερίου, με δυναμικότητας καύσης 100 κ.μ./ώρα, ένα σύνολο Μονάδας Εσωτερικής Καύσης – Γεννήτριας, για την τέλεια καύση του παραγόμενο ξυλοαερίου και την μετατροπή της παραγόμενης ενέργειας σε ηλεκτρική.

Τέλος, περιλαμβάνει έναν μετασχηματιστή για την ανύψωση του ρεύματος στην τάση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ και έναν υποσταθμό για την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος και τη διοχέτευσή του στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η μονάδα θα διαθέτει δαυλό αερίου, με σκοπό την προσωρινή περιοδική καύση του ξυλοαερίου που παράγεται και για το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί τη στιγμή εκείνη, για την παραγωγή ενέργειας, η οριστική της τέφρας θα γίνεται στο ash container, ενώ τα εγκατεστημένα συστήματα προστασίας αναμένεται να εκμηδενίσουν την οποιαδήποτε πιθανότητα επαφής της τέφρας με το επιφανειακό νερό ή τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα (βροχή, άνεμος).

Η πίσσα δε θα απελευθερώνεται απευθείας εντός των εγκαταστάσεων της μονάδας, ως άμεσο στερεό απόβλητο της διαδικασίας.

Το μόνο έμμεσο στερεό απόβλητο που προκύπτει είναι των κορεσμένων φίλτρων κατακράτησης του συστήματος καθαρισμού/ψύξης, το οποίο θα διαχειρίζεται με ανακύκλωση.

Οι αέριες εκπομπές ρύπων μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου και υδρογονανθράκων, θα αντιμετωπιστούν με τη χρήση ειδικού πρόσθετου εξοπλισμού (τριοδικός καταλύτης) και αναμένεται να κυμανθούν εντός των θεσμοθετημένων ορίων.

Αναφορικά με τις διοξίνες και τα φουράνια θα είναι ελεγμένες οι ποσότητες πρώτης ύλης, θα γίνεται χρήση αποκλειστικά φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών χωρίς προσμίξεις και ποσότητες επεξεργασμένης ξυλείας εμποτισμένης με χημικά πρόσθετα.

Ακόμη, θα γίνει χρήση σωλήνων με πλαστικές επενδύσεις στα σημεία εκείνα που κρίνονται περισσότερο επιρρεπή στη διάβρωση, προκειμένου να μη συμβεί αστοχία κατά τη λειτουργία της μονάδας. Η λειτουργία της μονάδας θα διακόπτεται σε περίπτωση αυξημένων ποσοστών διοξινών/φουρανίων.

Για την αντιμετώπιση θορύβων και δονήσεων προβλέπεται ειδικός σιγαστήρας θορύβου στην εξάτμηση της Μονάδας Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.), ειδικός σιγαστήρας θορύβου στον κεντρικό εξαερισμό και ηχομονωτικό κάλυμμα στην εξάτμισης της Μ.Ε.Κ. Με τα μέτρα αυτά, το επίπεδο εκπομπών θορύβου αναμένεται να διαμορφωθεί στα 53 ντεσιμπέλ, έξω από το της μονάδας.

Επέκταση ιχθυοκαλλιέργειας

Δεύτερο θέμα συζήτησης της επιτροπής διαβούλευσης είναι η επέκταση –εκσυγχρονισμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ Α.Ε.' στη θέση ‘Όρμος Λαδικού' στις Νηες της Τ.Κ. Σούρπης.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Παγασητικού Α.Ε.» βρίσκονται στη θέση «Όρμος Λαδικού, στις Νηες. Το υφιστάμενο ιχθυοτροφείο λειτουργεί με δυναμικότητα εκτροφής 150 τόνοι ανά στρέμμα, μεσογειακών ειδών, σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων.

Στις αδειοδοτημένες, χερσαίες εγκαταστάσεις, αποτελούνται από δύο κτίσματα: αποθήκη πρώτων υλών – συσκευασιών, χώρος φύλαξης διχτυών, , δωμάτιο προσωπικού, WC, εμβαδού 228,25 τ.μ. και συσκευαστήριο, εμβαδού 140,25 τ.μ.

Στις συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται και κρηπίδωμα, εμβαδού 280 τ.μ., στην εγγύς ακτή, για την εξυπηρέτηση των φορτοεκφορτώσεων και την πρόσδεση των πλωτών μέσων, το οποίο, με την ΜΠΕ, μειώνεται, στα 60 τ.μ..

Στα συνοδά έργα, της παρούσας Μ.Π.Ε., περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση οδού πρόσβασης, συνολικού μήκους 534 μέτρων, η οποία αν και είχε προβλεφθεί, στο σχεδιασμό των χερσαίων εγκαταστάσεων, δεν είχε αδειοδοτηθεί.

Η ιχθυοκαλλιέργεια, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ασκείται σήμερα, σε μισθωμένο θαλάσσιο χώρο, εμβαδού 10 στρεμμάτων, ο οποίος, σύμφωνα με την παρούσα Μ.Π.Ε., προβλέπεται να αυξηθεί επιπλέον 10 στρέμματα.

Ο υπό εκμίσθωση χώρος, βρίσκεται σε επαφή με το μισθωμένο και εκτείνεται, σε μεγαλύτερα βάθη και απόσταση από την ακτή. Με την αύξηση του χώρου αυτού, η παραγωγή των νωπών ψαριών, η οποία ανέρχεται σήμερα σε 150 τό ανά στρέμμα και ανά έτος, προβλέπεται να αυξηθεί, σε 300 τό ανά στρέμμα και ανά έτος.

Μετά την επέκταση, θα διατηρηθούν οι υφιστάμενοι κλωβοί εκτροφής, δηλαδή 8 τετράγωνοι κλωβοί εσωτερικών διαστάσεων 7,0 μ. Χ 15,0 μ., βάθους 5,5 μ. και 6 τετράγωνοι κλωβοί εσωτερικών διαστάσεων 15,00 μ. Χ 15,00 μ., βάθους 8 μ. και θα καταργηθούν οι υπάρχοντες κλωβοί διαχείρισης θα καταργηθούν και ως κλωβοί διαχείρισης, θα διατηρηθούν οι υπόλοιποι μικροί κλωβοί, δηλαδή: 4 κλωβοί εσωτερικών διαστάσεων 7,0 Χ 15,0 μ, βάθους 5,5 μ.

Βάσει της ΜΠΕ θα προστεθούν ακόμη 9 στρογγυλοί κλωβοί, διαμέτρου 20 μ. και βάθους 10 μ.

Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνει, τα ακόλουθα μέτρα:

  1. Τα αλιευτικά σκάφη, να παραδίδουν τα κατάλοιπα του φορτίου και των αποβλήτων τους, στις λιμενικές εγκαταστάσεις, όπου καταπλέουν.
  2. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, να παραδίδονται σε διαχειριστή ορυκτελαίων.

  3. Τα στερεά απορρίμματα από τους χώρους εκτροφής των ψαριών (άχρηστοι πλωτήρες και δίχτυα, υλικά αποσυσκευασίας των ιχθυοτροφών) και τα σκάφη, καθώς και από το προσωπικό της μονάδας, να απομακρύνονται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και να διατίθενται σε χώρους όπου γίνεται οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων.

  4. Τα νεκρά ψάρια, να συλλέγονται ξεχωριστά και να παραμένουν διαχωρισμένα και αναγνωρίσιμα κατά τη μεταφορά προς επεξεργασία, σε ειδικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν με νόμιμη άδεια.

Για τη μείωση της ρύπανσης από τις απώλειες των ιχθυοτροφών, να γίνεται κοσκίνισμα των συμπήκτων, ώστε να απομακρύνεται η σκόνη από το θρυματισμό των συμπήκτων.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Dark Mode

"Αλιεύοντας" την είδηση