Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Πληρωμή ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού
Πληρωμή ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού

Πληρωμή ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνς Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας ς ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 2.3 «« ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»» του Μέτρου 2.1.4., ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2014 της αρ. πρόσκλησης 4541/2-4-2012 και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Για την αρ. πρόσκλησης 4541/2-4-2012 υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 1,675.44 € για 2 από τους 3 δικαιούχους της συγκεκριμένης δράσης (έτος εφαρμογής 2014).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 29 Δεκεμβρίου έως 04 Ιανουαρίου . Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. ς, Καλλισθέ 27 & Θεοφράστου.

Επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση