Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Γιατί να επιλέξω το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γιατί να επιλέξω το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γιατί να επιλέξω το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με το βλέμμα προσηλωμένο στο μέλλον και τις προκλήσεις του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου ς, Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, εκ μέρους όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου, συγχαίρει τους επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 και τους προσκαλεί σε μία γνωριμία με το Πανεπιστήμιο ς, με την ισχυρή προτροπή να επιλέξουν ένα από τα Τμήματά του για τις μελλοντικές τους σπουδές.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές/-τριες του  το ακαδημαϊκό έτος 1988-89 με αρχικά πέντε Τμήματα. Σήμερα, 35 χρόνια μετά, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας σε 5 ( Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία) με διοικητική έδρα το Βόλο, με 8 Σχολές και 35 Τμήματα  στο της Ελλάδας με εύκολη πρόσβαση. Τα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων, όπως επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, διοικητικές και οικονομικές επιστήμες, επιστήμες υγείας, καθώς και γεωπονικές και θετικές επιστήμες.

  • Το εμβληματικό κτήριο Παπαστράτου (πρώην καπναποθήκη) όπου στεγάζεται η Διοίκηση του ιδρύματος, αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη του Βόλου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργούν συνολικά 99 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και ο συνολικός αριθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων ανέρχεται σε περισσότερους από 50.000.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στα 35 έτη λειτουργίας του έχει πλέον καταξιωθεί τόσο στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Η ανάπτυξή του και οι δράσεις του συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και του συνόλου της χώρας. Βασικός του προορισμός είναι η στελέχωση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας από τους αποφοίτους του, οι οποίοι καταλαμβάνουν καίριες θέσεις στον παραγωγικό της ιστό και προσφέρουν που βασίζονται στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσής τους. Το σπουδαίο διδακτικό, ερευνητικό και κλινικό έργο που παράγεται στα 35 Τμήματα, τα 222 Εργαστήρια και τις 24 Κλινικές του Πανεπιστημίου, οι επιλεγμένες πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες και η πρακτική άσκηση των φοιτητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνδυασμό με εκατοντάδες συνεργασίες με παραγωγικούς φορείς, διασυνδέουν αποτελεσματικά την έρευνα και την καινοτομία με την εκπαίδευση και την παραγωγή.

  •  Άποψη του αμφιθεάτρου “Ιπποκράτης” του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Βιόπολη Λάρισας. Οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος Ιατρικής υποστηρίζονται από το υπερσύγχρονο Πανεπιστημιακό οσοκομείο που βρίσκεται επίσης στη Βιόπολη Λάρισας.

Κύρια μέριμνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η διαρκής ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του, σύμφωνα με τις επιταγές των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και τα πορίσματα συστηματικών διαδικασιών αξιολόγησης.

Η συνεχής αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντός του αφορά τόσο σε δράσεις αναβάθμισης των κτηριακών, ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών του με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων χώρων και δομών εκπαίδευσης, όσο και στον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο από τις δομές και τις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και στην μετάβαση των προσφερόμενων υπηρεσιών του.

Οι υποδομές του Ιδρύματος και στις πέντε που εδρεύουν Τμήματά του (Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λαμία) περιλαμβάνουν σύγχρονα κτηριακά συγκροτήματα με αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, σύγχρονο πληροφοριακό και εποπτικό εξοπλισμό, άρτια εξοπλισμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια και διοικητικές υποστηρικτικές υποδομές.

  • Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο έχει ως αποστολή την ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος.

Πέραν της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει αναπτύξει μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της προαγωγής της πολιτισμικής και κοινωνικής ανάπτυξης των φοιτητών/τριών, της προστασίας της ψυχοσωματικής τους υγείας, της  διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασής τους, της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της προαγωγής του εθελοντισμού (όπως «Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών/τριών», «Δομή Υποστήριξης Φοιτητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,  «Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων», «Ο Συνήγορος του Φοιτητή», το «Γραφείο Φυσικής Αγωγής», ο «Παιδικός Σταθμός» για τα παιδιά των φοιτητών και των εργαζομένων κ.ά.).

Η υποστήριξη της διεθνοποίησης του Ιδρύματος αποτελεί μια βασική προτεραιότητα στην στρατηγική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ενθαρρύνονται οι διεθνείς δράσεις τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, λειτουργούν το «Γραφείο Διεθνών Σχέσεων», το «Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης», το Ινστιτούτο «Κομφούκιος», το «Κέντρο Ξένων Γλωσσών» και η «Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών».

  •  Η Centaurus Racing Team αποτελείται από φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Ιδρύθηκε το 2009, έχει 8 μονοθέσια στο ιστορικό της και πολύ σημαντικές διεθνείς διακρίσεις που προβάλλουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Καλούμε όλους εσάς που σας ελκύει το νέο και η πρωτοπορία, να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των Τμημάτων μας, όπου θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τις σπουδές, τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων, τις φοιτητικές δραστηριότητες, την έρευνα, την συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις κ.ά.

Θα χαρούμε να σας δούμε στις αίθουσες, τα αμφιθέατρα και τα εργαστήριά μας, σε ένα φιλικό, ευχάριστο και γόνιμο ακαδημαϊκό περιβάλλον, για ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσεων και καινοτομίας.

α θυμάστε πως το μέλλον σας το χτίζετε μόνοι σας και πως εμείς θα είμαστε αρωγοί στην πορεία σας.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

https://www.uth.gr/spoydes/proptychiakes/schools-departments/polytehniki…

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   – Βόλος

http://www.arch.uth.gr/el/

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Βόλος

http://www.mie.uth.gr/

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης – Βόλος          

http://www.prd.uth.gr/

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών -Βόλος       

https://www.e-ce.uth.gr/

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Βόλος

https://www.civ.uth.gr/

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

https://www.uth.gr/spoydes/proptychiakes/schools-departments/sholi-anthr…

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης- Βόλος

https://pre.uth.gr/

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής – Βόλος

http://www.sed.uth.gr/

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης – Βόλος

http://www.ece.uth.gr/

Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών – Βόλος

https://gdia.uth.gr/

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – Βόλος

http://www.ha.uth.gr/

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών – Βόλος

https://cult.uth.gr/

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

https://www.uth.gr/spoydes/proptychiakes/schools-departments/sholi-epist…

Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας – Τρίκαλα

http://dnd.uth.gr/

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Τρίκαλα

http://www.pe.uth.gr/

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

https://www.uth.gr/spoydes/proptychiakes/schools-departments/sholi-epist…

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Λάρισα

 

http://www.bio.uth.gr/

Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας – Λάρισα

https://www.pubhealth.uth.gr/

Τμήμα Ιατρικής – Λάρισα

https://www.med.uth.gr/

Τμήμα Κτηνιατρικής – Καρδίτσα

https://www.vet.uth.gr/

Τμήμα Νοσηλευτικής  – Λάρισα

http://nurs.uth.gr/

Τμήμα Φυσικοθεραπείας – Λαμία

http://physio.uth.gr/

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

https://www.uth.gr/spoydes/proptychiakes/schools-departments/sholi-oikon…

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων- Λάρισα

https://de.uth.gr/

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Λάρισα

https://accfin.uth.gr/

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Βόλος

https://www.econ.uth.gr/

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

https://www.uth.gr/spoydes/proptychiakes/schools-departments/sholi-tehno…

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού – Καρδίτσα

http://www.fwsd.uth.gr/

Τμήμα Περιβάλλοντος – Λάρισα

http://env.uth.gr/

Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας – Λάρισα

https://www.energy.uth.gr/

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων – Λάρισα

http://ds.uth.gr/

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

https://www.uth.gr/spoydes/proptychiakes/schools-departments/sholi-geopo…

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος – Βόλος

http://diae.uth.gr/

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος – Βόλος

http://agr.uth.gr/

Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας – Λάρισα

https://agrtec.uth.gr/

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής – Λάρισα

https://as.uth.gr/  

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής – Καρδίτσα

https://food.uth.gr/

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

https://www.uth.gr/spoydes/proptychiakes/schools-departments/sholi-theti…

Τμήμα Μαθηματικών – Λαμία

http://math.uth.gr/

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Λαμία

http://www.dit.uth.gr/

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική – Λαμία

http://www.dib.uth.gr/

Τμήμα Φυσικής – Λαμία

http://phys.uth.gr/

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση