Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Χρ. Τριαντόπουλος: Ξεκινά ο 3ος κύκλος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με περισσότερους δικαιούχους και πόρους
Χρ. Τριαντόπουλος: Ξεκινά ο 3ος κύκλος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με περισσότερους δικαιούχους και πόρους

Χρ. Τριαντόπουλος: Ξεκινά ο 3ος κύκλος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με περισσότερους δικαιούχους και πόρους

Δημοσιεύτηκε σήμερα, Παρασκευή, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ξεκινά άμεσα ο τρίτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) από σήμερα έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Ο γενικός  Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών  , αναφέρει σχετικά: «Η επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία είχε ιδιαίτερη απήχηση ανάμεσα στους επιχειρηματίες, επιστρέφει με τον τρίτο κύκλο της, διευρύνοντας τόσο το πεδίο των δικαιούχων, όσο και το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης, το οποίο θα ανέλθει περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ. Συνολικά, το κράτος, μέσω των τριών κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα στηρίξει χρηματοδοτικά τις επιχειρήσεις με 3,5 δισ. ευρώ».

Στη συνέχεια, ο κ. Τριαντόπουλος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη διευρυμένη παράμετρο των δικαιούχων: «Στο μέτρο μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμε, εφόσον διαθέτουν φορο ταμειακή μηχανή, ενώ, για πρώτη φορά, δίνεται επίσης δυνατότητα συμμετοχής σε:

  • Πρώτον, μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (),

  • Δεύτερον, ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς φορο ταμειακή μηχανή, που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο ή σε τομείς με έντονη εποχικότητα και οι οποίοι δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα εξαιτίας της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο,

  • Τρίτον, ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς φορολογική ταμειακή μηχανή, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε περιοχές της Εύβοιας που τον περασμένο μήνα επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή, ανεξαρτήτως κλάδου.

Τέλος, ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, παρέχεται η δυνατότητα να επωφεληθούν από την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ, ακόμα και αν ήταν προβληματικές –σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- κατά τις 31.12.2019, όπως είχε επιτραπεί και στον 2ο κύκλο του χρηματοδοτικού σχήματος».

Μείωση μισθώματος για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους που πλήττονται από τον κορωναϊό

Στην εφαρμογή δύο καθεστώτων μείωσης μισθώματος προβαίνει το , προκειμένου να προστατεύσει τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την του κορωναϊού, αλλά και όσους και όσες εργάζονται σε αυτές.

«Με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών, επιμηκύνεται η υποχρεωτική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, κατά 40% για τον μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου να υποστηριχτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ανήκουν συγκεκριμένα στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και της εστίασης και εξακολουθούν να επηρεάζονται δυσμενέστατα από την πανδημία», αναφέρει σχετικά ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. .

Στη συνέχεια, ο κ. Τριαντόπουλος παρέχει διευκρινίσεις και για το δεύτερο καθεστώς: «Το δεύτερο καθεστώς προβλέπει την προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, κατά τουλάχιστον 30%, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο, με την προϋπόθεση συμφωνίας μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή. Το συγκεκριμένο καθεστώς ισχύει για συγκεκριμένους πληττόμενους κλάδους, οι οποίοι θα καθοριστούν σύντομα με σχετική υπουργική απόφαση και αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν ενταχθεί στο υποχρεωτικό καθεστώς μείωσης ενοικίου».

Ο κ. Τριαντόπουλος επισημαίνει ότι στόχος είναι να διαμοιραστούν τα βάρη σε αυτό το επίπεδο. «Έτσι, το προαιρετικό καθεστώς περιλαμβάνει οφέλη-κίνητρα και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που επωμίζονται την προσωρινή και έκτακτη μείωση του μισθώματος. Προς αυτή την κατεύθυνση προωθείται διάταξη με φορολογικά μέτρα ελάφρυνσής τους, ενώ προβλέπεται και ότι το μειωμένο μίσθωμα πρέπει να καταβάλλεται εμπρόθεσμα. Το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μισθώματος δεν συνιστά εισόδημα για τους εκμισθωτές και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών της έκπτωσης, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.07.2020 και μετά, εκτός από οφειλές που προέρχονται από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων».

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση