Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΥΓΕΙΑ » Ποσό 19.700 ευρώ για το Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ»
Ποσό 19.700 ευρώ για το Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ»

Ποσό 19.700 ευρώ για το Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ»

Την   δαπάνης ποσού, 19.700 σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού του ΟΚΑΑ οικονομικού έτους 2016, που αφορά στην καταβολή της τμηματικής πληρωμής προς το «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προς της Ψυχοκοινωνικής με διακριτικό τίτλο «» με έδρα τον Βόλο αποφάσισε ο πρόεδρος του ΟΚΑΑ .
Από τις 19.700 , ποσό ύψους 15.760 ευρώ καταβάλλεται για τη μισθοδοσία του προσωπικού προϋπολογιστικά βάσει του άρθρου 1 της από 16-05-2014 Προγραμματικής Σύμβασης υπό τη ρητή και κατηγορηματική αίρεση ότι θα εφαρμοσθούν οι κείμενες διατάξεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Επίσης, ποσό ύψους 3.940 ευρώ καταβάλλεται για τις υπόλοιπες δαπάνες, επίσης προϋπολογιστικά, υπό την προϋπόθεση ότι, θα ελεγχθεί το συγκεκριμένο Κέντρο Πρόληψης για την αποτελεσματική λειτουργία της συστημικής και οικονομικής διαχείρισής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και των Αρχών Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ς και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της συγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης.
Το «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προς της Ψυχοκοινωνικής με διακριτικό τίτλο «» με έδρα τον Βόλο» υποχρεούται να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση