Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΥΓΕΙΑ » ΔΙΑΤΡΟΦΗ » Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2015:Ασφάλεια τροφίμων
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2015:Ασφάλεια τροφίμων

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2015:Ασφάλεια τροφίμων

Η 7η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με σκοπό να υπενθυμίζει σε όλους μας τη σοβαρότητα της υγείας τόσο συλλογικά όσο και ατομικά.
Για το έτος 2015 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ως στόχο του την «Ασφάλεια των Τροφίμων». Η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω τροποποίησης του μοντέλου διατροφής που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας προϋποθέτει τη πολλών υπουργείων και φορέων σε πολλαπλά επίπεδα.Η διατροφή είναι μια καθημερινή αναγκαία πράξη για τη σωστή υγεία, αλλά αν δεν γίνεται σωστά μπορεί να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες εμφάνισης χρόνιων ανεπιθύμητων νοσημάτων, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ορισμένες μορφές καρκίνου αλλά και τροφιμογενή νοσήματα.
Η προσέγγιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την πρόληψη τροφικών λοιμώξεων αποτελεί βασικό εδάφιο για τους νέους στόχους που έθεσε για την ημέρα υγείας με θέμα «Βελτίωσε την ασφάλεια των τροφίμων από το αγρόκτημα έως το πιάτο».
Ο οργανισμός θέτει αρχές που περιλαμβάνουν κυρίως τη διαφάνεια, την ανάλυση και την πρόληψη των κινδύνων, την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και καλής ποιότητας προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς και σε τρίτες χώρες.
 Άλλοι οργανισμοί έχουν ως αποστολή να συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων είτε με άμεση είτε με έμμεση παρέμβαση, όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε εθνικό επίπεδο.
Κακώς συντηρημένα τρόφιμα είτε από την πλευρά του παραγωγού είτε από την πλευρά του καταναλωτή, ή ατελώς μαγειρεμένα μπορεί να οδηγήσουν σε τροφιμογενή νοσήματα.
Σύμφωνα με έναν βραχύ ορισμό, τροφιμογενές νόσημα είναι κάθε νόσημα που προκαλείται από την κατανάλωση τροφίμου ή νερού. Έχουν περιγραφεί περισσότερα από 250 διαφορετικά τροφιμογενή νοσήματα. Τα συχνότερα αναγνωριζόμενα είναι αυτά που προκαλούνται από τα βακτήρια  Campylobacter spp Salmonella spp., Shigella spp και εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο (EHEC), καθώς και από μια ομάδα ιών που είναι γνωστοί με την ονομασία Noroviruses. Για τους λόγους αυτούς το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης μέσω του Γραφείου Τροφιμογενών Νοσημάτων έχει θέσει ως προτεραιότητα του την επιδημιολογική επιτήρηση των τροφιμογενών λοιμώξεων.
Η σαλμονέλλωση είναι από τα κυριότερα παθογόνα αίτια των τροφιμογενών λοιμώξεων, καθώς και το κύριο βακτηριακό αίτιο των επιδημιών τροφιμογενούς αιτιολογίας στην Ευρώπη. Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΚΠΝΟ, η δηλούμενη επίπτωση της σαλμονέλλωσης στην Ελλάδα έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια με τη συχνότητα του νοσήματος να παρουσιάζει εποχική διακύμανση με αύξηση κατά τους θερινούς μήνες και κορύφωση τον Αύγουστο. Η ετήσια δηλούμενη επίπτωση του νοσήματος για την περίοδο 2004 – 2013 ήταν 6,1 ανά .000 πληθυσμό.
Ένα από τα συχνότερα μικροβιακά αίτια των τροφιμογενών νοσημάτων μικροβιολογικής προέλευσης είναι το Campylobacter spp. Οι περισσότερες περιπτώσεις καμπυλοβακτηριδίωσηςCampylobacter spp. αρκεί για να μολύνει ένα άτομο.
Τέλος, τα τελευταία χρόνια τροφιμογενή νοσήματα όπως η λιστερίωση, χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενα, κυρίως λόγω της αναγνώρισης του ρόλου διάφορων τροφίμων στη μετάδοσή τους. Παράγοντες που οδήγησαν στη διάδοση του βακτηρίου της λιστερίωσης με αποτέλεσμα την αύξηση της επίπτωσης του νοσήματος είναι: η του εμπορίου τροφίμων και οι αλλαγές στον τρόπο που παράγονται και διανέμονται τα τρόφιμα, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και η υιοθέτηση διαφορετικών διατροφικών συνηθειών (πρόχειρο και τυποποιημένο φαγητό), η αύξηση των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (λόγω της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας, των νοσημάτων που προκαλούν ανοσοκαταστολή, των μεταμοσχεύσεων κ.α.), η βελτίωση των εργαστηριακών μεθόδων ανίχνευσης του παθογόνου, καθώς και η βελτίωση της επιτήρησης. Παρόλα αυτά, η λιστερίωση παρουσιάζει χαμηλή δηλούμενη επίπτωση στην Ελλάδα.
Το ΚΠΝΟ βρίσκεται σε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε μαζί με τα αρμόδια γραφεία του να προωθήσουν κατάλληλα πρωτόκολλα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
"Αλιεύοντας" την είδηση