Βρίσκεστε εδώ:  / ΥΓΕΙΑ / Ο Αλ. Μεϊκόπουλος για την πρόσβαση ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ο Αλ. Μεϊκόπουλος για την πρόσβαση ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ο Αλ. Μεϊκόπουλος για την πρόσβαση ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Με κεντρικό στόχο την ανακούφιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τις συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης, η Κυβέρνηση προχώρησε σε ουσιαστικές λύσεις με τον Ν.4368/2016 «Παράλληλο Πρόγραμμα» και με την ΚΥΑ 25132/ΦΕΚ908/4-4-2016 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», που έχουν ως στόχο την ανεμπόδιστη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας όλων των ανασφαλίστων και των μελών των οικογενειών τους καθώς και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, σύμφωνα με το Σύνταγμα, την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Με βάση τις αρχές της ισότητας, της μη διάκρισης, της ισονομίας και της αλληλεγγύης, θεσπίστηκε η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων ατόμων και μελών της οικογένειάς τους, ελλήνων πολιτών ή ομογενών, πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών τρίτων χωρών με νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην , καθώς και συγκεκριμένων μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς στο οποίο βρίσκονται και από το εάν κατέχουν ή όχι νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα. Έτσι διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ενισχύεται η παροχή υπηρεσιών υγείας για την κάλυψη της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.

Με τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων − Οικονομικά Αδυνάτων Πολιτών στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., σε διασύνδεση με την ΓΓΔΕ, οι κάτοχοι ΑΜΚΑ θα κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με την ασφαλιστική ή μη ικανότητά τους και με εισοδηματικά, κοινωνικά και κλινικά κριτήρια. Το Ηλεκτρονικό θα συνδεθεί με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και θα περιλαμβάνει πληροφόρηση και για τον αριθμό των ενεργών AMΚΑ ανασφάλιστων.

Με την πρόσφατη υπ΄αρ. 39364 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας της 31/05/2016 αποσαφηνίζεται ο τρόπος πρόσβασης στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας , τόσο στην περίθαλψη όσο και σε και αναλώσιμα, για τους ανασφάλιστους και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Ως εκ τούτου, στο Νοσοκομείο της πόλης μας και στα Νοσοκομεία όλης της χώρας, εφαρμόζεται πλέον η νομοθετική πρόβλεψη για την πρόσβαση στις δομές της Δευτεροβάθμιας Υγείας (Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, νοσηλείες) από τους ανασφάλιστους πολίτες, με μόνη τη χρήση του ΑΜΚΑ και χωρίς άλλες διατυπώσεις και καμία οικονομική επιβάρυνση. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση στις δομές της Πρωτοβάθμιας Υγείας, δηλαδή το ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ) Βόλου-Νέας Ιωνίας Βόλου και τα Κέντρα Υγείας του Νομού Μαγνησίας (Αλμυρού, Βελεστίνου, Ζαγοράς, Αργαλαστής, Σκιάθου, Σκοπέλου, Πολυδύναμο ). Όπως το ίδιο ισχύει και για τη συνταγογράφηση φαρμάκων στους ανασφάλιστους πολίτες μόνο με το ΑΜΚΑ τους.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ:

Αφού γίνει συνταγογράφηση από γιατρό δημόσιων δομών, δηλαδή του ΠΕΔΥ ή Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν σε ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς, για να εκτελέσουν την συνταγή τους πληρώνοντας μόνο την νόμιμη συμμετοχή. Σημειώνω ότι τα υψηλού κόστους, παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥΣ:

Οι πολίτες που είναι ασφαλισμένοι στην Πρόνοια και δεν έχει λήξει το βιβλιάριό τους, προμηθεύονται τα φάρμακα από το του Νοσοκομείου, αφού συνταγογραφηθούν, κατόπιν ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.

Οι πολίτες που ήταν ασφαλισμένοι στην Πρόνοια και έχει λήξει το βιβλιάριό τους, θεωρούνται ανασφάλιστοι με ΑΜΚΑ και λαμβάνουν τα φάρμακα ως ανασφάλιστοι από το της γειτονιάς, με συνταγογράφηση από γιατρό δημόσιων υποδομών. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, και μέχρι τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων − Οικονομικά Αδυνάτων Πολιτών και τη σύνδεση με το σύστημα της ΗΔΙΚΑ, προμηθεύονται τα φάρμακά τους με συμμετοχή από φαρμακεία της γειτονιάς, όπως και οι ασφαλισμένοι. Με την ολοκλήρωση και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων − Οικονομικά Αδυνάτων Πολιτών και την αυτόματη ένταξη σε αυτό των ευπαθών ομάδων που προβλέπονται από το νόμο, θα πληρώνουν μηδενική συμμετοχή.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ αίματος, αξονικές και οποιεσδήποτε που γίνονται στο Νοσοκομείο, μπορούν να τις κάνουν σε αυτό, αφού τις συνταγογραφήσει νοσοκομειακός γιατρός. Για που δεν γίνονται στο Νοσοκομείο της πόλης μας πχ μαγνητικές, σπινθηρογραφήματα κτλ, μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της Υγειονομικής , δηλαδή στο , κατόπιν ραντεβού.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Η χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων, πραγματοποιείται από τα Νοσοκομεία και ισχύει ότι και για τους ασφαλισμένους. Για τα μη προβλεπόμενα βοηθήματα και υλικά, το Νοσοκομείο θα υποβάλλει τα δικαιολογητικά του ασθενούς στο Υπουργείο Υγείας μαζί με βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του αρμοδίου τμήματος όπως και από τον Διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) θα εκδίδεται Απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Με τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις και την αντίστοιχη διευκρινιστική εγκύκλιο, τελείωσε το δράμα των ανασφάλιστων πολιτών που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δομές υγείας και δεν είχαν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για την υγεία τους.

Η κυβέρνηση ανέλαβε αυτή την φιλολαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, την πιο ανθρώπινη και την πιο απαραίτητη για την περίοδο που διανύουμε, ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας, καθώς σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, η πατρίδα μας παρουσίασε αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας ακριβώς του αποκλεισμού χιλιάδων συμπολιτών μας από το Σύστημα Υγείας.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ανανέωση συνεργασίας ποδοσφαιριστών του Θησέα Αγριάς #ΓΣΘησέαςΑγριάς - https://t.co/ymnS5snDkP -

  • Ασφαλτόστρωση της οδού Βλάχα-Βροντερό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας #εργασίεςασφαλτόστρωσης - https://t.co/enhrih2H9A -

  • Χρηματοδότηση ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης σε Συκούριο και Νίκαια - https://t.co/T09JTFEuVL… -

"Αλιεύοντας" την είδηση