Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΥΓΕΙΑ » ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ » Τοποθέτηση ασκούμενου χειρουργού στο ΑΓΝΒ
Τοποθέτηση ασκούμενου χειρουργού  στο ΑΓΝΒ

Τοποθέτηση ασκούμενου χειρουργού στο ΑΓΝΒ

Ανρτήθηκε σήμερ στη “Διαύγεια” απόφαση του Υπουργού Υγείας για τοποθέτηση -μεταξύ άλλων- ενός γιατρού στο που θα ξεκινήσει την στην ιατρική της Χειρουργικής για ένα έτος που προαπαιτείται για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ς της Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται ίση προς τον απαιτούμενο σε κάθε περίπτωση χρόνο για την απόκτηση μιας και μόνο κύριας ειδικότητας για την οποία τοποθετούνται ή για όσο χρόνο παρέχει το νοσοκομείο.

Η παρατείνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων ιατρών μόνο στην περίπτωση που το νοσοκομείο στο οποίο ειδικεύονται οι ιατροί είναι αναγνωρισμένο ως κατάλληλο να χορηγεί μερική άσκηση στην ειδικότητα και αναγνωρισθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους για πλήρη άσκηση ή για περισσότερο από τον ήδη παρεχόμενο χρόνο ειδίκευσης.

Η αίτηση για της ς γίνεται εντός μηνός από της δημοσίευσης της απόφασης αναγνώρισης της Νοσηλευτικής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση

"Αλιεύοντας" την είδηση