Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΥΓΕΙΑ » ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ » Πρόσληψη καρδιολόγου για την κάλυψη αναγκών στο Νοσοκομείο Βόλου
Πρόσληψη καρδιολόγου για την κάλυψη αναγκών στο Νοσοκομείο Βόλου

Πρόσληψη καρδιολόγου για την κάλυψη αναγκών στο Νοσοκομείο Βόλου

Με πόφση του διοικητή της 5ης ΥΠΕ  εγκρίθηκε η πρόσληψη μίας γιατρού ς καρδιολογίας, ως επικουρικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο οσοκομείου Βόλου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο ανωτέρω .

Η γιατρός προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και της καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου γιατρού .Υ με βαθμό Επιμελητή Β΄.

Επίσης, το Υπουργείο Υγείας, αποφάσισε την τοποθέτηση ιατρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε κενές οργανικές θέσεις ειδικευομένων στα οσηλευτικά Ιδρύματα, προκειμένου να αρχίσουν ή συνεχίσουν την ειδίκευσή τους.

Στο Νοσοκομείο Βόλου, αποφασίστηκε η τοποθέτηση μιας Παιδιάτρου, μέχρι την συμπλήρωση δύο ετών, που προαπαιτείται για απόκτηση του τίτλου της ς ς της Παιδς.

"Αλιεύοντας" την είδηση