Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΥΓΕΙΑ » ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ » Ειδικευόμενος χειρουργός στο Νοσοκομείο Βόλου
Ειδικευόμενος χειρουργός στο Νοσοκομείο Βόλου

Ειδικευόμενος χειρουργός στο Νοσοκομείο Βόλου

Την τοποθέτηση ειδικευόμενου χειρουργού γιατρού στο “Αχιλλοπούλειο” , αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας, με που δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.

Η διάρκεια της ς ορίζεται ίση προς τον απαιτούμενο σε κάθε περίπτωση χρόνο για την απόκτηση μιας και μόνο κύριας ειδικότητας για την οποία τοποθετούνται ή για όσο χρόνο παρέχει άσκηση το νοσοκομείο.

Η παρατείνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων ιατρών μόνο στην περίπτωση που το νοσοκομείο στο οποίο ειδικεύονται οι ιατροί είναι αναγνωρισμένο ως κατάλληλο να χορηγεί μερική άσκηση στην ειδικότητα και αναγνωρισθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους για πλήρη άσκηση ή για περισσότερο από τον ήδη παρεχόμενο χρόνο ειδίκευσης.

Η αίτηση για παράταση της σύμβασης γίνεται εντός μηνός από της δημοσίευσης της ς ς της οσηλευτικής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση.

Οι προσλαμόμενοι ιατροί έχουν αποκλειστική 15 εργασίμων ημερών από την παραλαβής της απόφασης να παρουσιασθούν στο οσοκομείο που τοποθετούνται για ανάληψη καθηκόντων.

"Αλιεύοντας" την είδηση