Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΥΓΕΙΑ » Μικροβιακή αντοχή: η Επιτροπή εντείνει την καταπολέμηση με νέο σχέδιο δράσης
Μικροβιακή αντοχή: η Επιτροπή εντείνει την καταπολέμηση με νέο σχέδιο δράσης

Μικροβιακή αντοχή: η Επιτροπή εντείνει την καταπολέμηση με νέο σχέδιο δράσης

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) — μιας αυξανόμενης απειλής που ευθύνεται για 25.000 θανάτους και οικονομικές απώλειες ύψους 1,5 δισ. ευρώ στην ΕΕ ετησίως.

Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στην προσέγγιση «Μία υγεία» (One Health approach), που εξετάζει την αντοχή τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα. Παράλληλα, η Επιτροπή εγκρίνει το πρώτο παραδοτέο του σχεδίου: κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών στην υγεία του ανθρώπου [1].

 

Το σχέδιο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της συνετής χρήσης των αντιμικροβιακών σε ανθρώπους. Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε όλους τους παράγοντες —γιατρούς, νοσηλευτές/νοσηλεύτριες, φαρμακοποιούς, διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και όσους διαδραματίζουν ρόλο στην αντιμικροβιακή χρήση. Συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που ενδέχεται να υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει περισσότερες από 75 δράσεις που βασίζονται σε τρεις κύριους πυλώνες:

Πυλώνας 1: Ανάδειξη της ΕΕ σε χώρο εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών

Η ανάδειξη της ΕΕ σε χώρο εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών θα απαιτήσει περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία, καλύτερο συντονισμό και επιτήρηση και καλύτερα μέτρα ελέγχου. Αυτό θα συμβάλει στην υποστήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την κατάρτιση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των εθνικών τους σχεδίων δράσης «Μία υγεία» για τη ΜΑ, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβαν κατά την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 2015. Παραδείγματα υποστήριξης της Επιτροπής περιλαμβάνουν την παροχή τεκμηριωμένων δεδομένων με την υποστήριξη των οργανισμών μας, την επικαιροποίηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για τη ΜΑ σε ζώα, τρόφιμα και ανθρώπους, την εξασφάλιση της δυνατότητας αμοιβαίας μάθησης, την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και την επίτευξη συναίνεσης, καθώς και τη συγχρηματοδότηση δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της ΜΑ. Το σχέδιο δράσης θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τις περιβαλλοντικές πτυχές ως έναν από τους σημαντικότερους συντελεστές ανάπτυξης και διασποράς της ΜΑ.

Πυλώνας 2: Προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας

Οι δράσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού πυλώνα αποσκοπούν στο να τονώσουν την έρευνα και να ενθαρρύνουν την καινοτομία, να παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις πολιτικές που βασίζονται στην επιστήμη και νομικά μέτρα για την καταπολέμηση της ΜΑ, καθώς και να αντιμετωπίσουν τα κενά της γνώσης, όπως ο ρόλος της ΜΑ στο περιβάλλον. Η Επιτροπή θα συμπράξει με τα κράτη μέλη και με τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την αντιμετώπιση της ΜΑ σε βακτήρια, μύκητες και παράσιτα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον κατάλογο προτεραιότητας παθογόνων παραγόντων της ΠΟΥ, καθώς επίσης και στη φυματίωση, στοHIV/AIDS, στην ελονοσία και στα παραμελημένα λοιμώδη νοσήματα.

Η χρηματοδότηση και τα προγράμματα σύμπραξης θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον αποτελεσματικό έλεγχο και την αποτελεσματική επιτήρηση των λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένων νέων μεθόδων διάγνωσης, και στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μέσων και προληπτικών εμβολίων. Οι δράσεις στους εν λόγω τομείς προτεραιότητας θα βοηθήσουν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στην άντληση οικονομικών και κοινωνικών οφελών σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Πυλώνας 3: Διαμόρφωση του θεματολογίου σε παγκόσμιο επίπεδο

Με βάση το ότι οι τομείς δράσης έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ θα εργαστεί για την ενίσχυση της συμμετοχής και της συνεργασίας με πολυμερείς οργανισμούς, καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες που πλήττονται περισσότερο. Ως μία από τις μεγαλύτερες αγορές για τα γεωργικά προϊόντα, η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, προωθώντας τα πρότυπα και τα μέτρα της για την αντιμετώπιση της ΜΑ, με τους εμπορικούς εταίρους της. Στο ερευνητικό πεδίο η ΕΕ θα αξιοποιήσει τις επιτυχείς μεγάλης κλίμακας διεθνείς πρωτοβουλίες της, όπως η Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές και η Πρωτοβουλία Κοινού Προγράμματος, και θα αναπτύξει περαιτέρω ένα ισχυρότερο και διασυνδεδεμένο ερευνητικό τοπίο για τη ΜΑ με παγκόσμια εμβέλεια.

Ιστορικό

Το νέο σχέδιο δράσης αποτελεί συνέχεια του πρώτου σχεδίου δράσης για τη ΜΑ, το οποίο διήρκεσε από το 2011 έως το 2016. Το νέο σχέδιο δράσης βασίζεται στις συστάσεις μιας ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης[2] και στις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων που έλαβαν μέρος σε δημόσια διαβούλευση[3]. Όσοι απάντησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης είχαν σε μεγάλο βαθμό θετική άποψη όσον αφορά τον ρόλο της Επιτροπής στο να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών, το δε ποσοστό υπέρ της άποψης ότι οι δράσεις της Επιτροπής ήταν χρήσιμες ανήλθε στο 79%.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση