Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΥΓΕΙΑ » Επέκταση σύμβασης για καθαριότητα στα ΠΕΔΥ Βόλου, Ν.Ιωνίας και Βελεστίνου
Επέκταση σύμβασης για  καθαριότητα στα ΠΕΔΥ Βόλου, Ν.Ιωνίας και Βελεστίνου

Επέκταση σύμβασης για καθαριότητα στα ΠΕΔΥ Βόλου, Ν.Ιωνίας και Βελεστίνου

Aπόφαση υπέγραψε η υποδιοικήτρια της 5Ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αγγελική Βαγενά για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έως 30 Ιουνίου στα Βόλου, Ν.Ιωνίας και Βελεστίνου.

Συγκεκριμένα, η αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια”, ενώ λήφθηκε υπόψη μεταξύ άλλων, η παρ.9 του άρθρου 66 του Ν. 4316/24-12-2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου ς, βελτίωση περιγεννητικής ς ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας κι άλλες διατάξεις» σύμφωνα με την οποία «Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί εφοδιασμού φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, με αιτιολογημένη του διοικητή κάθε ΥΠΕ, παρέχει γη δυνατότητα εφοδιασμού των φορέων ΥΠΕ – από τους προμηθευτές των Νοσοκομείων εποπτείας κάθε ΥΠΕ, με επέκταση των αντίστοιχων συμβάσεων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και οι πρόσθεσε αυτές πράξεις θα υπογράφονται από τον Διοικητή της οικείας ΥΠΕ και τον Προμηθευτεί και θα πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών ΥΠΕ – ΠΕΔΥ.

Επιπλέον δεδομένου ότι, η αυτή παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου , η 5η Υγειονομική Περιφέρεια αποφάσισε την υπογραφή επέκτασης, της από 17 Δεκεμβρίου 2014 σύμβασης του Νοσοκομείου Βόλου και ιδιωτικής εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα ΠΕΔΥ, με έναρξης από 20 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016, συνολικού προϋπολογισμού 28.495ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Επίσης αποφάσισε την κάλυψη της δαπάνης από τον προϋπολογισμό της 5ης ΥΠΕ που αναλύεται ως εξής:

Α)ΠΕΔΥ ΜΥ ΒΟΛΟΥ : 4.329,60 μηνιαίο Χ5 μήνες = 12.988,80€
196,80€ ημερησίως Χ8 ημέρες = 1.574,40€
Σύνολο ΠΕΔΥ ΜΥ Βόλου= 13.185,60€
Β)ΠΕΔΥ ΜΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ:  902,00 μηνιαίο Χ 5 μήνες = 4.510,00€
41,00€ ημερησίως Χ8 ημέρες = 328,00€
Σύνολο ΠΕΔΥ ΜΥ Ν. Ιωνίας= 4.838,00€
Γ)ΠΕΔΥ -ΚΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ: 1.939,29 μηνιαίο Χ5 μήνες= 9.696,46€
64,5750€ ημερησίως Χ12 ημέρες = 774,90€
Σύνολο ΠΕΔΥ ΚΥ Βελεστίνου = 10.471,36€
Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ)= 28.495,00€ με τον Φ.Π.Α.
"Αλιεύοντας" την είδηση