Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΥΓΕΙΑ » ΙΑΤΡΙΚΑ » Συνάντηση Ι.Σ.Μ. -Διοίκησης “Αχιλλοπούλειου” Γενικού Νοσοκομείου Βόλου
Συνάντηση Ι.Σ.Μ. -Διοίκησης “Αχιλλοπούλειου” Γενικού Νοσοκομείου Βόλου

Συνάντηση Ι.Σ.Μ. -Διοίκησης “Αχιλλοπούλειου” Γενικού Νοσοκομείου Βόλου

Το προεδρείο του Ιτρικού Συλλόγου Μγνησίας, μετά από αίτημά του, συναντήθηκε σήμερα 26 Μαρτίου 2020 με τον διοικητή και στελέχη του “Αχιλλοπούλειου” ενικού Νοσοκομείου Βόλου, με αφορμή την πανδημία 19 (λοίμωξη από κορωναϊό).

Κατά την διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν τα δεδομένα σε σχέση με τα προβλήματα στελέχωσης του Νοσοκομείου Βόλου, σε θέματα εξοπλισμού και στην γενικότερη οργάνωση που ακολουθεί το Νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα νοσηλείας που θα προκύψουν από την αναμενόμενη αύξηση περιστατικών από κοροναϊό το επόμενο χρονικό διάστημα.

Εκ μέρους της διοίκησης του Ι.Σ.Μ. αναλύθηκαν οι απόψεις και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Ιατρικός Σύλλογος το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτήν την πανδημία, καθώς και τις αποφάσεις και απόψεις του, όπως γνωστοποιήθηκαν με ανακοίνωση του μετά την συνεδρίαση του τελευταίου Δ.Σ την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οργάνωση Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με σκοπό την αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου μας από τον φόρτο της διαλογής ύποπτων περιστατικών από κοροναϊό. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκε αναλυτικά η πρόταση του Ι.Σ.Μ. για διοργάνωση Κέντρων Αναφοράς Εμπύρετων Νοσημάτων που μπορούν να λειτουργήσουν στα κτήρια των πρώην Ι.Κ.Α σε όλη την χώρα, τα οποίοι διαθέτουν αρκετούς έτοιμους χώρους και δομές για να φιλοξενήσουν αυτήν την δραστηριότητα και τα οποία παραμένουν υποστελεχωμένα.

Η πλήρης στελέχωση αυτών των κέντρων μπορεί να βασισθεί καταρχάς στο ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που διαθέτουν και το οποίο παρόλο που είναι ελλιπές πασχίζει με υπερπροσπάθεια να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες παροχής ς στον πληθυσμό. Επικουρικά μπορούν να συμβάλουν ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί ειδικοτήτων πρώτης γραμμής (παθολόγων, γενικών ιατρών, παιδιάτρων και πνευμονολόγων).

Η λειτουργία αυτών των κέντρων μπορεί να λειτουργήσει με κυλιόμενες βάρδιες ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στα οποία θα προσφεύγουν για εξέταση όλα τα εμπύρετα περιστατικά της περιοχής, προκειμένου να ελεγχθούν και να αποφασισθεί ο τρόπος αντιμετώπισης τους. Η διαλογή εμπύρετων περιστατικών με αυτόν τον τρόπο θα αποφορτίσει το Νοσοκομείο μας από ένα μεγάλο βάρος και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει απερίσπαστα να ασχοληθεί με την νοσηλεία των σοβαρών περιστατικών που θα διακομίζονται από αυτό το Κέντρο.

Συγχρόνως συζητήθηκε και η πρόταση του Ι.Σ.Μ. να δραστηριοποιηθούν στο Νοσοκομείο Βόλου και ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, προκειμένου να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των περιστατικών από κοροναϊό που θα νοσηλεύονται.

ια όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να δημιουργηθεί εφεδρική ομάδα ιατρών αποτελούμενη από ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς, που θα καλύψει τις προσωρινές ανάγκες ιατρικής στελέχωσης του Νοσοκομείου Βόλου και του Κέντρου Αναφοράς Εμπύρετων Νοσημάτων, όταν και εφόσον δημιουργηθεί.

Ο Ι.Σ.Μ. εκτιμώντας τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται και λόγω της σοβαρότητας της μάχης που καλείται να δώσει ο ιατρικός κλάδος το επόμενο χρονικό διάστημα, πιστεύει ότι η εφεδρική αυτή ομάδα ιατρών δεν μπορεί να βασισθεί στον εθελοντισμό αλλά θα πρέπει να προκύψει με απόφαση της κυβέρνησης για επίταξη ιατρών ελευθέρων επαγγελματιών με αμοιβή που θα καθορισθεί ύστερα από συζητήσεις και συμφωνία του Υπουργείου Υγείας με τον Π.Ι.Σ.

Επί πλέον η διοίκηση του Ι.Σ.Μ. επιβεβαίωσε την στήριξη της στο σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει το Νοσοκομείο Βόλου στην Δημόσια Υγεία και επανέλαβε την πάγια θέση της για πλήρη στελέχωση αυτού με μόνιμο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, με αξιοπρεπείς αποδοχές που θα πρέπει να αυξηθούν και να είναι ανάλογες της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας του έργου που παρέχουν, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να γίνονται απόλυτα σεβαστές οι άδειες και τα ρεπό που δικαιούνται λόγω της βαρύτητας της εργασίας τους.

Τέλος συζητήθηκε η απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Μ. για αγορά και προσφορά υλικών στο Νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να καλυφθούν κάποιες ανάγκες σε εξοπλισμό που θα χρειασθούν για την αντιμετώπιση περιστατικών από κοροναϊό.

Συμπερασματικά επιβεβαιώθηκε και από τις δύο πλευρές η πρόθεση τους να υπάρχει το επόμενο κρίσιμο χρονικό διάστημα συνεχής συνεργασία μεταξύ τους, με σκοπό να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα που θα προκύπτουν και θα επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Βόλου.

 

Λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων

Ο Ιατρικός Σύλλογος (Ι.Σ.Μ.), απευθύνεται προς όλους και επιθυμεί να διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει οδηγία από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) ή από το Υπουργείο Υγείας για διακοπή λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων, λόγω της πανδημίας 19 ( λοίμωξη από κορωναϊό).

Η οδηγία που έχει εκδοθεί από τον Π.Ι.Σ. προς τους ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς είναι να λειτουργούν τα ιατρεία τους εξετάζοντας κυρίως επείγοντα περιστατικά, ανάλογα με την ειδικότητα τους. Συγχρόνως πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα τόσο για τους ίδιους και το προσωπικό τους όσο και για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους με δεδομένο όμως ότι υπάρχει έλλειψη βασικών ειδών ατομικής προστασίας για αυτήν την κατηγορία των ιατρών. Επί αυτού του θέματος ο Π.Ι.Σ. προσπαθεί να εξοικονομήσει από το Υπουργείο Υγείας το απαραίτητο υλικό προστασίας για να το διαμοιράσει στους ιατρούς.

Προς αυτήν την κατεύθυνση πρόσφατα διευκρίνισε με επιστολή του στο Υπουργείο Υγείας ότι εάν δεν μεριμνήσει να εξοπλισθούν με μέσα προστασίας οι ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί θα λάβει απόφαση και θα εκδώσει οδηγία να κλείσουν τα ιατρεία τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία τους.

Με αυτά τα δεδομένα είναι προφανές ότι ο τρόπος λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων αναπροσαρμόζεται κατά την διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου και δίδεται προτεραιότητα στην εξέταση από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων μόνον των επειγόντων περιστατικών είτε στο ιατρείο, είτε με επισκέψεις κατ' οίκον. Προηγουμένως πρέπει να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ ιατρού και ασθενούς είτε για αντιμετώπιση του προβλήματος του ασθενούς με οδηγίες είτε για εξέταση του ασθενούς, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον θεράποντα ιατρό με κλείσιμο συγκεκριμένου ραντεβού.

Να σημειωθεί ότι η λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων, ο τρόπος και το ωράριο λειτουργίας τους αφορά στους ίδιους τους ιατρούς, οι οποίοι έχουν την ευθύνη και αρμοδιότητα αυτών, και δεν υπόκειται σε διαταγές οποιασδήποτε αρχής. Εάν στο μέλλον, λόγω ειδικών συνθηκών, υπάρξει σχετικός νόμος ή υπουργική απόφαση που να καθορίζει διαφορετικά την λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων και τον τρόπο εργασίας των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτό θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως.

“Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι αυτήν την δύσκολη για όλους μας περίοδο, όλοι οι ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες σεβόμενοι το λειτούργημά τους, την ιδιαίτερη σχέση που έχουν αναπτύξει με τους ασθενείς τους, αλλά και την επαγγελματική τους συνέπεια, προσφέρουν σημαντική βοήθεια στο συνολικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας, προσπαθώντας να καλύψουν τα προβλήματά και τις στρεβλώσεις του, οι οποίες πρέπει επί τέλους να διορθωθούν. Σεβόμενοι απόλυτα τον σημαντικό ρόλο τους έχουν προσφερθεί, όπως έχει γνωστοποιηθεί από τις ανακοινώσεις του Ι.Σ.Μ., να συμμετάσχουν σε μια σοβαρή, ολοκληρωμένη και λειτουργική πρόταση που θα πρέπει να καταρτίσει το Υπουργείο Υγείας για αυτήν την δύσκολη περίοδο, προκειμένου να οργανώσει με τον καλύτερο τρόπο όλες τις σημαντικές ιατρικές δυνάμεις που διαθέτει η χώρα μας.

Τέλος πρέπει να γίνει αντιληπτό και από τους ασθενείς ότι κανένας ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός δεν θα διακινδυνεύσει να ακυρώσει την μακροχρόνια σχέση που έχει οικοδομήσει με τους ασθενείς του. Όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι για κάποιο χρονικό διάστημα οι ιατρού και ασθενούς αλλάζουν και πρέπει να λειτουργήσουν με διαφορετική λογική, υπακούοντας στις νέες προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων ς, σεβόμενοι τους κανόνες προστασίας και προφύλαξης ιατρών, προσωπικού ιατρείων, ασθενών και συγγενών τους από αυτόν τον ύπουλο εχθρό που μας ταλαιπωρεί.

Ο εχθρός αυτός θα νικηθεί εάν είμαστε όλοι μας (αρμόδιοι, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ασθενείς και πολίτες) ψύχραιμοι, πειθαρχημένοι, οργανωμένοι και συντονισμένοι απόλυτα μεταξύ μας” αναφέρεται χαρακτηριστικά.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση