Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΥΓΕΙΑ » Αναβολή  εφαρμογής του κανονισμού για  ιατροτεχνολογικά προϊόντα για  να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση του κορωναϊού
Αναβολή  εφαρμογής του κανονισμού για  ιατροτεχνολογικά προϊόντα για  να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση του κορωναϊού

Αναβολή  εφαρμογής του κανονισμού για  ιατροτεχνολογικά προϊόντα για  να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση του κορωναϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για τη μονοετή αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά , ώστε τα κράτη μέλη, τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και οι οικονομικοί φορείς να μπορέσουν να αφοσιωθούν στην καταπολέμηση της πανδημίας του κορωναϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για τη μονοετή αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε τα κράτη μέλη, τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και οι οικονομικοί φορείς να μπορέσουν να αφοσιωθούν στην καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη τις πρωτοφανείς προκλήσεις που παρουσιάζει η πανδημία του κορονοϊού και την ανάγκη για αυξημένη διαθεσιμότητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζωτικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ παράλληλα συνεχίζει να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών έως ότου αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα νομοθεσία.

Ο   Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Δεν επιτρέπεται πλέον να υπάρχουν ελλείψεις ή καθυστερήσεις στην πιστο σημαντικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και στη διάθεσή τους στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή υιοθετεί μια ρεαλιστική προσέγγιση και αναβάλλει την έναρξη εφαρμογής των νέων ενωσιακών κανόνων για τα ιατροτεχνολογικά , ώστε οι βιομηχανίες ιατρικού εξοπλισμού να μπορούν να κατευθύνουν όλη την ενέργειά τους εκεί που χρειάζεται: στην καταπολέμηση της πανδημίας. Αυτό δείχνει για μια ακόμη φορά ότι η χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο για να στηρίξει τα εθνικά συστήματα δημόσιας υγείας την ώρα που το χρειάζονται».

Η  Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος αρμόδια για την υγεία και για την ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε: «Προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την κρίση του κορονοϊού και να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία όσο το δυνατόν δραστικότερα — με όλα τα απαραίτητα μέσα. Πρέπει να αποφευχθεί, και θα αποφευχθεί, κάθε ενδεχόμενη διατάραξη της αγοράς όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ασφαλών και απαραίτητων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η σημερινή απόφαση αποτελεί αναγκαίο μέτρο σε αυτή την άκρως ιδιαίτερη χρονική συγκυρία».

Καθώς η κρίση του κορονοϊού αυξάνει τη ζήτηση για ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ζωτικής σημασίας, είναι απαραίτητο να αποφευχθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω δυσκολίες ή κίνδυνοι ενδεχόμενων ελλείψεων ή καθυστερήσεων στην προμήθεια τέτοιων προϊόντων εξαιτίας περιορισμών στις δυνατότητες των αρχών ή των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που σχετίζονται με την εφαρμογή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Εξαιτίας αυτού, και λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν σήμερα, η σημερινή πρόταση αναβάλλει την εφαρμογή του κανονισμού κατά ένα έτος, έως τις 26 Μαΐου 2021.

Παρότι ο νέος κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι καίριας σημασίας για την προστασία της ασφάλειας των ασθενών και την αύξηση της διαφάνειας ως προς τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ, οι κανόνες που ισχύουν σήμερα θα εξακολουθήσουν να εγγυώνται την προστασία της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, η πρόταση διασφαλίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα μπορούν να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά ενδεχόμενες ελλείψεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζωτικής σημασίας στην ΕΕ, μέσω παρεκκλίσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Η πρόταση θα χρειαστεί την πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω μιας συντομευμένης διαδικασίας συναπόφασης.

Κορωναϊός: Η Επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει τη διασυνοριακή περίθαλψη ασθενών και την αποστολή ιατρικού προσωπικού

 Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τον καλύτερο συντονισμό της διασυνοριακής συνς για επείγουσα υγειονομική περίθαλψη.

 Οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν επίσης την πρόσθετη στήριξη  που μπορεί να παράσχει η Επιτροπή στις υγειονομικές αρχές των κρατών μελών συντονίζοντας τα αιτήματα για διασυνοριακή επείγουσα υγειονομική βοήθεια, συγχρηματοδοτώντας τη διασυνοριακή επείγουσα μεταφορά ασθενών και ειδικευμένων ιατρικών ομάδων, αποσαφηνίζοντας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επιστροφή των δαπανών διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, ενθαρρύνοντας την αποστολή ομάδων ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και δημιουργώντας ένα σύστημα στήριξης της κλινικής διαχείρισης που θα βοηθά τους επαγγελματίες της υγείας να μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη τους.

 Ο  Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, δήλωσε: «Η ενότητα και η αλληλεγγύη της ΕΕ είναι πολύ σημαντικές στη μάχη κατά του κορονοϊού. Η διασυνοριακή συν μπορεί να κάνει τη διαφορά, σώζοντας ανθρώπινες ζωές και ελαφραίνοντας τον υπερβολικό φόρτο που δέχονται οι ικανότητες ιατρικής περίθαλψης στα κράτη μέλη. Μπροστά στη μεγαλύτερη κρίση εδώ και γενιές, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας στο πλαίσιο μιας συλλογικής αντιμετώπισης». 

 Η  Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος αρμόδια για την υγεία, δήλωσε σχετικά: «Την κρίση του κορονοϊού θα μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε μόνο αν είμαστε ενωμένοι. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη ανθρώπινων ζωών είναι καίριας σημασίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε χειροπιαστά δείγματα της αλληλεγγύης της ΕΕ, καθώς κράτη μέλη περιθάλπουν ασθενείς γειτονικών κρατών, ακόμη κι όταν τα ίδια βρίσκονται υπό πίεση.  Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΕ έχει δείξει τον καλύτερό της εαυτό. Με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδουμε σήμερα θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη διεύρυνση της διασυνοριακής περίθαλψης ασθενών και της ανάπτυξης υγειονομικού προσωπικού από χώρες της ΕΕ που διαθέτουν επιπλέον ικανότητες, εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Η αλληλεγγύη σώζει ζωές». 

 

Άρση  δεσμών και ΦΠΑ για τις εισαγωγές ιατρικού εξοπλισμού από τρίτες χώρες

Δηλώσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν με ελληνικούς υπότιτλους -> εδώ

 «Τα νοσοκομεία, οι γιατροί και οι νοσοκόμοι μας χρειάζονται ιατρικό εξοπλισμό, όπως αναπνευστήρες και διαγνωστικά τεστ, για να περιθάλψουν τους ασθενείς και να σώσουν ζωές. Χρειάζονται επίσης εξοπλισμό –γάντια και στολές– για να προστατευτούν από τη λοίμωξη.

 Χρειαζόμαστε μεγάλες ποσότητες αυτού του εξοπλισμού, ο οποίος είναι ακριβός.

 Γι' αυτό σήμερα δεχτήκαμε να καταργήσουμε, για ένα διάστημα, ορισμέ φόρους που επιβάλλονται στις εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμού από τρίτες χώρες. Αυτό το μέτρο θα βοηθήσει τα νοσοκομεία και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Έτσι συνεισφέρουμε στη μείωση της πίεσης που δέχονται οι τιμές του ιατρικού και προστατευτικού εξοπλισμού, ώστε ο εξοπλισμός αυτός να καταστεί πιο προσιτός.

Για να σας δώσω ένα παράδειγμα: στην Ιταλία, σε κάποιες μάσκες και προστατευτικές στολές που εισάγονται από χώρες όπως η Κίνα, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός 12 % και ΦΠΑ 22 %. Με την απόφασή μας, η τιμή τους θα μειωθεί κατά το ένα τρίτο.

Ο μέσος συντελεστής ΦΠΑ για τους αναπνευστήρες είναι 20 %. Και εδώ, τα νοσοκομεία θα εξοικονομήσουν ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν περισσότερους αναπνευστήρες.

Πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο που θα ισχύσει τουλάχιστον για τους επόμε τέσσερις μήνες ή και παραπάνω, αν χρειαστεί. Στεκόμαστε στο πλευρό του υγειονομικού προσωπικού και των νοσοκομείων και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους βοηθήσουμε κι άλλο».

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση