Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΛΑΡΙΣΑ » Σήμερα τελευταία ημέρα αιτήσεων για 20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαρσάλων
Σήμερα τελευταία ημέρα αιτήσεων για 20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαρσάλων

Σήμερα τελευταία ημέρα αιτήσεων για 20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαρσάλων

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ οδηγού ς προστασίας, ενός (1) ΔΕ χειριστή γκρέϊντερ ς προστασίας και δεκαοκτώ (18) ΥΕ εργατών πολιτικής προστασίας , με ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου – ραφείο Προσωπικού
(αρμόδιοι υπάλληλοι Ευθυμία Θανοπούλου , Αθανάσιος Γαλανόπουλος τηλ. 2491350122, 120), έως
και την Παρασκευή 27-03-2015 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του
υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3. Υπεύθυνη Δήλωση . 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Υπεύθυνη Δήλωση . 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο
7. Φωτοαντίγραφο της σχετικής ς (όπου απαιτείται)
8. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, η έκδοσης της οποίας δεν
πρέπει να απέχει περισσότερο από έξι (6) ημέρες από την έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και
κάρτας ανεργίας ).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική με τις θέσεις προκήρυξη

Πηγή: proson.gr 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση