Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » Uncategorized » ΟΑΕΔ: πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.417 θέσεις πλήρους απασχόλησης
ΟΑΕΔ: πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.417 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΟΑΕΔ: πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.417 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε η υλοποίηση πράξης με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014-2015». Η πράξη αυτή αποσκοπεί:

  • στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
  • στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

  • στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

  • στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης.

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013» του , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δε υποψήφια ως εμπροσθοβαρής δράση για ένταξη στο 2014-2020 για συγ από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία της πράξης, αυτή έχει ως αντικείμενο τη 2.417 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε μηνών σε επιβλέποντες βάσει του ν.4152/2013 ( 107/Α΄/9-5-2013), ο δε προϋπολογισμός της ανέρχεται περίπου στα 9 εκατ. ευρώ.

Στην πρόσκληση ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε υς , να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συμμετοχής έως και 20/07/2015 και 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Πηγή: kathimerini.gr

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση