Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » Uncategorized » Μελέτη για την δημιουργία Μουσείου της Αργούς
Μελέτη για την δημιουργία  Μουσείου της Αργούς

Μελέτη για την δημιουργία Μουσείου της Αργούς

H διάθεση πίστωσης ποσού 121.876 ευρώ πό τον προϋπολογισμό του Δήμου γι την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης κτιριακών έργων σχετικά με τη   υ για την αξιοποίηση της Αργούς αποφασίστηκε στη σημερινή της Οικονομικής Επιτροπής Βόλου.

Συγκεκριμένα το ποσό των 100.000 ευρώ θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του 2018 του Δήμου  και το ποσό των 21.876 ευρώ  από τον προϋπολογισμό του 2019.

Μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό  η εκπόνηση  αρχιτεκτονικής μελέτης  κτιριακών έργων  του έργου «Δημιουργία  μουσείου για την αξιοποίηση  της Αργούς»  ανατίθεται στην «ομάδα μελέτης» που έλαβε το 1ο στον διενεργηθέντα διαγωνισμό  του Δήμου, αποτελούμενη από  τους Ιω. Κίζη, ν. Κίζη και Ευθ. Δούγκα, αρχιτέκτονες μηχανικούς , οι οποίοι θα συνεργαστούν με την «ΚΙΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»

Τέλος στη της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε η μελέτη για προμήθεια παγκακιών  κοινόχρηστων χώρων.

Η μελέτη προϋπολογισμού  22.320 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%, θα γίνει με απευθείας ανάθεση και ο χρόνος ς του έργου θα είναι 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

"Αλιεύοντας" την είδηση