Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » Uncategorized » Κορωναϊός: Η ΕΕ στηρίζει την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα
Κορωναϊός: Η ΕΕ στηρίζει την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα

Κορωναϊός: Η ΕΕ στηρίζει την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα

Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τον αντίκτυπο του κορωναϊού στον τουριστικό τομέα.

Σε χθεσινή των υπουργών της ΕΕ, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της έξαρσης του κορονοϊού στην τουριστική βιομηχανία, τα μέτρα μετριασμού και η στρατηγική ανάκαμψης για το οικοσύστημα του τουρισμού, που είναι ένας από τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Η Επιτροπή παρουσίασε τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη στήριξη του τομέα, καθώς και τον σχεδιασμό της κοινής αντίδρασης της ΕΕ για την ανάκαμψη του οικοσυστήματος του τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για την περαιτέρω παροχή βοήθειας στον τομέα του τουρισμού ενόψει της θερινής περιόδου. Μεταξύ των μέτρων αυτών, η Επιτροπή εξετάζει πρωτόκολλα που πρέπει να διέπουν την ασφαλή λειτουργία των τουριστικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο Τιερί Μπρετόν,επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε: «Θα χρειαστούν πρωτοφανείς πόροι για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Υπάρχει ανάγκη για έναν ισχυρό προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να ξεκινήσει η πορεία προς την ευρωπαϊκή ανάκαμψη και μια ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Ένωση. Θα χρειαστούμε ταχεία δράση, πραγματισμό και δημιουργικότητα για την ανάκαμψη και την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής και βιώσιμης τουριστικής βιομηχανίας. Πάνω απ' όλα, όμως, η κρίση αυτή απαιτεί . Καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να ξεπεράσει αυτή την κρίση.»

Οι υπουργοί της ΕΕ υποστήριξαν ευρέως τα πρόσθετα μέτρα και τον ενισχυμένο συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ. Οι υπουργοί κάλεσαν την Επιτροπή να εργαστεί κατά προτεραιότητα για μια κοινή ενωσιακή προσέγγιση, η οποία θα διευκολύνει τη ρευστότητα και θα διατηρεί μια δίκαιη ισορροπία συμφερόντων μεταξύ των τουριστικών πρακτόρων και των καταναλωτών.

Η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη μέτρων για τις τράπεζες ώστε να διευκολυνθεί
η χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ΕΕ

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δέσμη μέτρων για τις τράπεζες ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την . Στόχος της δέσμης μέτρων είναι να διασφαλιστεί η δυνατότητα των τραπεζών να συνεχίσουν να δανείζουν χρήματα για τη στήριξη της οικονομίας και να συμβάλλουν στον μετριασμό του σημαντικού οικονομικού αντικτύπου του κορονοϊού. Περιλαμβάνει ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά με το λογιστικό πλαίσιο και το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας της ΕΕ, καθώς και στοχευμένες βραχυπρόθεσμες τροποποιήσεις των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ.

Οι κανόνες που τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησαν τις τράπεζες της ΕΕ ανθεκτικότερες και καλύτερα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τους κραδασμούς της οικονομίας.
Στη σημερινή ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι οι κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν στις τράπεζες και στις εποπτικές τους αρχές να ενεργούν με ευέλικτο αλλά υπεύθυνο τρόπο κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων, για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Επίσης, με τον σημερινό κανονισμό, τίθενται σε εφαρμογή ορισμένες στοχευμένες αλλαγές προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων για χορήγηση δανείων και απορρόφηση ζημιών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη ανθεκτικότητά τους.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Στηρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού. Ο τραπεζικός τομέας μπορεί να κάνει πολλά για να βοηθήσει. Αξιοποιούμε πλήρως την ευελιξία των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ και προτείνουμε στοχευμένες νομοθετικές αλλαγές για να δώσουμε τη δυνατότητα στις τράπεζες να κρατήσουν ανοιχτές τις στρόφιγγες ρευστότητας, έτσι ώστε τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να έχουν στη χρηματοδότηση που χρειάζονται. Σύντομα, θα εγκαινιάσω συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, φέρνοντας σε επαφή εκπροσώπους των καταναλωτών και των επιχειρήσεων με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πλέον επείγουσες ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεών μας.»

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα για να διερευνηθούν οι δυνατότητες ς βέλτιστων πρακτικών για την περαιτέρω στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η απάντηση της ΕΕ στην παρούσα κρίση πρέπει να είναι συντονισμένη, προκειμένου να αποφευχθεί ο εθνικός κατακερματισμός και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Στοχευμένες τροποποιήσεις των τραπεζικών κανόνων

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα ορισμένες στοχευμένες βραχυπρόθεσμες τροποποιήσεις των κανόνων προληπτικής εποπτείας των τραπεζών της ΕΕ (κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα των τραπεζών για χορήγηση δανείων και απορρόφηση ζημιών λόγω του κορονοϊού. Η Επιτροπή προτείνει έκτακτα προσωρινά μέτρα για να αμβλυνθεί ο άμεσος αντίκτυπος των εξελίξεων λόγω του κορονοϊού, με την προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων στα κεφάλαια των τραπεζών, με την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των δημοσίων εγγυήσεων που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, με την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης και με την τροποποίηση του τρόπου εξαίρεσης ορισμένων ανοιγμάτων από τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης. Η Επιτροπή προτείνει επίσης την επίσπευση της ημερομηνίας εφαρμογής πολλών συμφωνηθέντων μέτρων που παρέχουν κίνητρα στις τράπεζες για τη χρηματοδότηση εργαζομένων, ΜΜΕ και έργων υποδομής.

Ερμηνευτική ανακοίνωση

Η σημερινή ανακοίνωση επιβεβαιώνει τις πρόσφατες δηλώσεις περί ευελιξίας στο πλαίσιο των κανόνων λογιστικής και προληπτικής εποπτείας, μεταξύ άλλων εκείνες από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές να κάνουν χρήση της ευελιξίας του λογιστικού πλαισίου και του πλαισίου προληπτικής εποπτείας της ΕΕ. Για παράδειγμα, η ανακοίνωση επιβεβαιώνει — και επικροτεί — την ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τη δημόσια και ιδιωτική αναστολή της αποπληρωμής των δανείων (κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ της 2ας Απριλίου). Στην ανακοίνωση επισημαίνονται επίσης οι τομείς στους οποίους οι τράπεζες καλούνται να ενεργούν υπεύθυνα, για παράδειγμα με την αποχή από τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους ή με την υιοθέτηση συντηρητικής προσέγγισης όσον αφορά την καταβολή μεταβλητών αμοιβών. Στη σημερινή ανακοίνωση υπενθυμίζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μέσω ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ανέπαφων και ψηφιακών πληρωμών.

Η προέδρος φον ντερ Λάιεν

«Ο κορωναϊός μάς επηρεάζει όλους μας. Αλλάζουμε τον τρόπο ζωής μας για να προστατεύσουμε την υγεία τη δική μας και των γύρω μας. Ίσως μας λείπουν πολλά πράγματα που αγαπάμε.

Σίγουρα πάντως δεν μας λείπει η από τα αυτοκίνητα και ο της κίνησης.

Όταν ανοίγουμε το παράθυρό μας, μπορούμε να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα. Βλέπουμε τη φύση να αποκαθίσταται. Δεν θα πρέπει όμως να έχουμε ψευδαισθήσεις.

Μπορεί να κατανοούμε και να ελέγχουμε καλύτερα τον κορωναϊό, δεν ισχύει όμως το ίδιο και για την . Η θέρμανση του πλανήτη μας συνεχίζεται και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο όσο συνεχίζουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα.

Τώρα, καθώς σχεδιάζουμε να επιστρέψουμε σταδιακά στις εργασίες μας και να επενδύσουμε δισεκατομμύρια ευρώ για να επανεκκινήσουμε την οικονομία μας, θα πρέπει να αποφύγουμε την επιστροφή στις παλιές μας ρυπαντικές συνήθειες. Θα πρέπει να επανέλθουμε καλύτεροι από αυτή την πανδημία.

Μπορούμε να καταστήσουμε την κοινωνία και τον πλανήτη μας υγιέστερους επενδύοντας στην ανανεώσιμη ενέργεια, οδηγώντας καθαρά αυτοκίνητα, ανακαινίζοντας τα σπίτια μας για να βελτιώσουμε την ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Αγοράζοντας βιώσιμα τρόφιμα, ξαναχρησιμοποιώντας τα υλικά αντί να τα πετάμε στα και παράγοντας χάλυβα χαμηλού άνθρακα.

Αυτό είναι το νόημα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση