Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » Uncategorized » Έργα και δράσεις 10,4 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Έργα και δράσεις 10,4 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έργα και δράσεις 10,4 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης, μελέτες και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 10.423.365,06 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικά:

 • Έγκριση δημοπράτησης του υ «Αποκατάσταση αστοχίας στον επαρχιακό δρόμο διασταύρωση προς Κισσό» προϋπολογισμού 196.800 ευρώ (με )
 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κοπή καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων -πρανών στο Π.Ε Μαγνησίας (ΧΡΗΣΗ 2016) προϋπολογισμού 120.000 ευρώ (με )
 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Διαγράμμιση στο Π.Ε. Μαγνησίας» προϋπολογισμού 123.200 ευρώ (με ΦΠΑ)
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για δαπάνες του έργου «Καταπολέμηση Κουνουπιών 2016» της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ (με ΦΠΑ)

 • Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος Α/Κ υ – Βόλος από Χ.Θ.0+489 έως Χ.Θ. 3 +489», προϋπολογισμού: 9.200.000,00 (με ΦΠΑ)

 • Έγκριση του έργου «Συντήρηση – λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων – Έτους 2015 – 2016» προϋπολογισμού 243.540,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

 • Έγκριση της προκηρύξεως και των λοιπών συμβατικών τευχών για την μελέτη:

1) Αποκατάστασης του υποσκαφέντος κατά την της 16-1-2016 βάθρου

2) Επαναφοράς στην αρχική θέση των εκατέρων ανοιγμάτων των φορέων της ανωδομής και

3) Αποκατάστασης και προστασίας των θεμέλιων των λοιπών βάθρων
στην γέφυρα Διάβας»,προϋπολογισμού 36.900,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για δαπάνες του έργου «Καταπολέμηση Κουνουπιών 2016» της Π.Ε. Τρικάλων, προϋπολογισμού 23.000 ευρώ (με ΦΠΑ)

 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης σε βάρος του έργου των ΚΑΠ 2016 της Π. Ε Καρδίτσας «Καταπολέμηση κουνουπιών», προϋπολογισμού 25.000 ευρώ (με ΦΠΑ)

 • Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση γενομένων εκτάκτων αναγκών (αποκαταστάσεις βατότητας, καταπτώσεων κτλ) στο οδικό δίκτυο ευθύνης της , προϋπολογισμού 237.925,06 ευρώ (με ΦΠΑ)

 • Εκπόνηση γεωτεχνικών εργασιών στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που αφορά το υποέργο «Γεωτεχνικές εργασίες στα πλαίσια κατασκευής τεχνικού (άνω διάβαση) για την ολοκλήρωση της μελέτης ‘'παράκαμψη Συκεωνα'' της επ. οδού Λάρισας – Καρδίτσας, προϋπολογισμός έργου: 12.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

 • Έγκριση τευχών δημοπράτησης, πραγματοποίησης διαγωνισμού και υποβολή οικονομικής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αξιοποίηση τριών (03) γεωτρήσεων Δαμασίου» Προϋπολογισμού: 160.000,00 € (με ΦΠΑ)

"Αλιεύοντας" την είδηση