Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » Uncategorized » Διαγωνισμός για τη σίτιση των αδέσποτων
Διαγωνισμός για τη σίτιση των αδέσποτων

Διαγωνισμός για τη σίτιση των αδέσποτων

Την επόμενη Πέμπτη 23 Ιουνίου, το πρωί θα γίνει ο πρόχειρος μειοδοτικός για την προμήθεια τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του ∆ηµοτικού Καταφυγίου για ένα έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.955,44 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 24%).

Όπως αναφέρεται σε απόφαση δημάρχου που υπογράφει ο Γ.Γ. του Δήμου Στέλιος και αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια», οι προσφορές θα κατατεθούν στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού στο ∆ηµαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρ. Φεραίου, αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) στις 23-6-2016 ηµέρα Πέµπτη, µε ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών στις 10.30 π.µ. και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών στις 11:00π.µ., ή εναλλακτικά παραλαβή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο (ταχυδροµικά, courier, συστηµένη επιστολή κλπ) έως την προηγούµενη εργάσιµη, δηλ. στις 22/6/2016 ηµέρα Τετάρτη και µέχρι ώρα 15.00.

Στον διαγωνισµό θα γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε οποιοδήποτε εταιρικό σχήµα, οι ενώσεις προµηθευτών και συνεταιρισµοί, που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας και είναι γραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσό ίσο µε το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή στα 354,12€.

Πληροφορίες για το διαγωνισµό θα παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Βόλου, ∆/νση: πλατεία 1, Τ.Κ. 38001, αρµόδια υπάλληλος: Μαρία Παπαϊωάννου, τηλ: (24213)50104 Fax. 2421097610, e-mail: m.papaioannou@volos-city.gr.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Στον ΟΛΒ ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς #ΜαργαρίτηςΣχοινάς… - https://t.co/nQrNwaVaQW -

  • Ασφαλτοστρώσεις σε #Αργαλαστή και Άφησσο #Αργαλαστή #Άφησσος - https://t.co/LsNB98NAo8 -

  • «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»: Επιπλέον 44.660 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα - https://t.co/VThtEBZlRC… -

"Αλιεύοντας" την είδηση