Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Δεν επιστρέφονται και δεν αποτυπώνονται ως έσοδα οι επιχορηγήσεις των ΟΤΑ για ληξιπρόθεσμα
Δεν επιστρέφονται και δεν αποτυπώνονται ως έσοδα οι επιχορηγήσεις των ΟΤΑ για ληξιπρόθεσμα

Δεν επιστρέφονται και δεν αποτυπώνονται ως έσοδα οι επιχορηγήσεις των ΟΤΑ για ληξιπρόθεσμα

Δεν  πρέπει ν συγχέοντι µε τους θεσµοθετηµένους πόρους και τις λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις που αποδίδονται στους στο πλαίσιο της ετήσιας χρηµατοδότησης της λειτουργικής ή της επενδυτικής δραστηριότητάς τους, οι επιχορηγήσεις για την αποπληρωµή ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων.

Αυτό επισημαίνει -μεταξύ άλλων- η του υπουργείου Εσωτερικών προς τους δήμους και τους αρμόδιους φορείς. Η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου ζητεί οι δήμοι να αποστείλουν ειδική φόρμα στην οποία και θα συμπληρώνουν τα ποσά που έλα από το υπουργείο και διοχετευθήκαν για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Μεταξύ άλλων το υπουργείο σημειώνει ότι τα ποσά που αποδόθηκαν στους για την εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων, δεν επιστρέφονται, δεν παρακρατούνται και δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να αποτυπώνονται στα λογιστικά τους σε λογαριασµούς εσόδων που προσδιορίζουν το αποτέλεσµα χρήσης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό τα ποσά που καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την εξόφληση υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους (π.χ. ιδιώτες, ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, ΕΥΑΘ ΑΕ κλπ) θα πρέπει, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο του ∆ηµοσίου Τοµέα 23 “Έσοδα από µη ανταλλακτικές συν”, να απεικονίζονται στη λογιστική των ΟΤΑ ως έκτακτη κεφαλαιοδότηση και να προσαυξάνουν απ' ευθείας την καθαρή θέση τους.

«Οι επιχορηγήσεις των ΟΤΑ, τονίζεται στην «αποτελούν µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις και δεν παρακρατούνται από τους προβλεπόµενους στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α” 87) πόρους προς την τοπική αυτο.

Κατά τα έτη 2013 και 2014, σε εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη σε έκτακτη επιχορήγηση προς τους ΟΤΑ προκειµένου οι τελευταίοι να εξοφλήσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις.

Σκοπός της συγκεκριµένης παρέµβασης ήταν η τόνωση της ρευστότητας της οικονοµίας καθώς και η εξυγίανση των προϋπολογισµών των ΟΤΑ.

Οι επιχορηγήσεις για την αποπληρωµή ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων δεν πρέπει να συγχέονται µε τους θεσµοθετηµένους πόρους και τις λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις που αποδίδονται στους ΟΤΑ στο πλαίσιο της ετήσιας χρηµατοδότησης της λειτουργικής ή της επενδυτικής δραστηριότητάς τους.

πηγή: airetos.gr

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση