Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας ΣΒΘΚΕ- Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
Υπογραφή  πρωτοκόλλου συνεργασίας ΣΒΘΚΕ- Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας ΣΒΘΚΕ- Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Στo πλίσιo της νάπτυξης της συνεργασίας του Enterprise Europe Network-Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών ς και Κεντρικής Ελλάδος, με φορείς που υποστηρίζουν την ελληνική επιχειρηματικότητα, υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2018, υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών ς & Κεντρικής Ελλάδος  Ε. Κολιοπούλου και του προέδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας   Αν Λάππα.

Η πρωτοβουλία αυτή, αναμένεται να ενδυναμώσει τη συνεργασία των εν λόγω φορέων, συνενώνοντας τις δυνάμεις τους, ανταλλάσσοντας την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τ δραστηριο τους, παρέχοντας αμοιβαίες διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση όλων των συναφών θεμάτων, και αναλαμβάνοντας από κοινού σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

 

  • Την προώθηση της προσβασιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων (ειδικότερα των πολύ μικρών, μικρών και ΜμΕ) στα προϊόντα των Εθνικών και Διεθνών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, με τους οποίους συνεργάζεται η Τράπεζα.
  • Τη διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα επιχειρηματικότητας, ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων κα.
  • Την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Εκστρατειών.
  • Την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Τη νέων ευκαιριών για νέα επιχειρηματικότητα, νέα προϊόντα και συνεργασίες.

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος,  από τις αρχές του 2008, συμμετέχει στο Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του Enterprise Europe  Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από 600 συνεργαζόμε φορείς σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός ς.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του Δικτύου στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα.

Η κα Κολιοπούλου και ο κ. Λάππας, εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την αμοιβαία πρόθεση των δύο οργανισμών να συνεργαστούν με στόχο τη  σταθερών προϋποθέσεων υποστήριξης της νεοφυούς και της υφιστάμενης επιχειρηματικότητας, που διαθέτει χαρακτηριστικά καινοτομίας,  εξωστρεφή προσανατολισμό, και αναπτυξιακή δυναμική.

 

 

"Αλιεύοντας" την είδηση