Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΤΡΙΚΑΛΑ » Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η χρηματοδότηση για 3 χρόνια των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών
Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η χρηματοδότηση για 3 χρόνια των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η χρηματοδότηση για 3 χρόνια των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών

Αφορούν Κοινωνικό Πντοπωλείο κι Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Τρικκαίων

Με από το 2014-2020 θα συνεχιστεί για τα επόμενα τρία χρόνια, η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Τρικκαίων. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ς, υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη ς Κώστα Αγοραστό, η ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα με συγ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ειδικότερα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» η πράξη «Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ κοινωνικής ς για την υλοποίηση της Πράξης Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικκαίων», προϋπολογισμού 243.360 € με δικαιούχο και φορέα λειτουργίας την ΑΜΚΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ βάσει συμφώνου συνεργασίας, που συνάφθηκε με το Δήμο Τρικκαίων, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού παντοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου σε τουλάχιστον 200 ωφελούμε με έδρα της Δομής τα Τρίκαλα.

Όπως ανέφερε ο : «Η συγκεκριμένη δράση, που σημειωτέον θα υλοποιηθεί και στις 3 άλλες πρωτεύουσες νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντάσσεται αφενός στην ευρύτερη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εμβάθυνση της κοινωνικής συνοχής (για την προγραμματική περίοδο 2014-2020), αφετέρου στις ανάγκες της τρέχουσας περιόδου της χώρας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών εθνικής εμβέλειας που συμβάλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και στην κοινωνική ένταξη. Μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας».

Η Πράξη στοχεύει στην ανακούφιση των συνεπειών της φτώχειας μέρους των κοινωνικών ομάδων του Δήμου Τρικκαίων, που πλήττονται ή απειλούνται εντονότερα από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Έτσι υποστηρίζεται η συνέχιση της λειτουργίας 2 υφιστάμενων δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο), οι οποίες – ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο (Δήμος Τρικκαίων) – δημιουργούν οικονομικές και κοινωνικές οικονομίες κλίμακας στο πεδίο παρέμβασης. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία και των 2 (δύο) δομών είχε χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ  / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013.

 

 

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση