Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΤΡΙΚΑΛΑ » Αποκαθιστά ζημιές στον Πηνειό ποταμό η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Αποκαθιστά ζημιές στον Πηνειό ποταμό η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αποκαθιστά ζημιές στον Πηνειό ποταμό η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στην αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στην κοίτη του ποταμού Πηνειού και σε αντιπλημμυρικά έργα προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας  Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση δημοπράτησης του υ «Αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην από 07-09-2016 έως 10-09-2016» προϋπολογισμού 3.900.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Το υλοποιείται με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Όπως επεσήμανε ο  Κ. Αγοραστός: «Κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του 2016 οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν προβλήματα σε περιοχές των Τρικάλων που διασχίζει ο , με πολλά φερτά υλικά στις κοίτες των ποταμών και των χειμάρρων της περιοχής. Με το έργο αυτό διάστημα επιτυγχάνουμε δυο στόχους: Αφενός την αντιπλημμυρική οικισμών και καλλιεργειών της περιοχής και αφετέρου την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων που ταλαιπωρούν τις περιοχές αυτές. Συνεχίζουμε το έργο μας με σχέδιο, προγραμματισμό και συνεργασίες, που φέρνουν χρήσιμα έργα στην περιοχή και στηρίζουν θέσεις εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αν. Υπουργό κ. Αλέξη Χαρίτση για την αποτελεσματική συνεργασία».

ΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 ΓΕΝΙΚΑ

 Ο νομός Τρικάλων αποτελείται από ένα μεγάλο δίκτυο ποταμών και χειμάρρων στις πεδινές και ορεινές περιοχές.

Η πεδινή περιοχή του νομού Τρικάλων από την περιοχή της γέφυρας Μουργκανίου στο Δήμο Καλαμπάκας μέχρι τα όρια με τον νομό ς  στον Δήμο Φαρκαδόνας διασχίζεται από τον Πηνειό ποταμό, στον οποίο καταλήγουν στην περιοχή Μουργκανίου οι παραπόταμοι Κλεινοβίτης, Μαλακασιώτης και Ίωνας, στις περιοχές των λεκανών απορροής των οποίων σημειώθηκε έντονη , ειδικότερα την 10/9/2016 παρατηρήθηκε συνολικό ύψος βροχής περίπου 80 mm κατά τις ώρες 10.00' – 12.00' με αποτέλεσμα λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού, η οποία συγκεντρώθηκε στην κοίτη του Πηνειού ποταμού να προκληθούν  εισροή στην κοίτη του ποταμού φερτών υλικών και κορμών δέντρων και καταστροφές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βλάβες συρματοκιβωτίων ς και ενίσχυσης των πρανών, βλάβες αναχωμάτων και εγκαταστάσεων στις πλησιέστερες ιδιοκτησίες, στις περιοχές των Δήμων Καλαμπάκας, Τρικκαίων Πύλης και Φαρκαδόνας, ήτοι:

 . . Περιοχή Ρογγίων – Βαλομανδρίου – Φωτάδας – συμβολή με Πορταϊκό ποταμό

             . .  Περιοχή γέφυρας Διαλεχτού

  . .  Περιοχή γεφυρών Σαρακίνας ( παλαιάς και νέας )   

  . .  Περιοχή γέφυρας Μουργκανίου

             . .  Περιοχή γέφυρας Φαρκαδόνας

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 Για την κατά το δυνατόν πλήρη αντιμετώπιση των προβλημάτων και την κατά το δυνατόν μόνιμη αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών και εγκαταστάσεων καθώς και την αποκατάσταση των προαναφερομένων βλαβών, προβλέπονται εργασίες χωματουργικών και τεχνικών έργων στις προαναφερόμενες περιοχές και σε περιοχές όπου τούτο κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του έργου μετά από σχετική εντολή της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ήτοι:

  • Καθαρισμός κοίτης ποταμού από μεταφερθέντα υλικά και επιχώσεις
  • Καθαίρεση και αποκατάσταση κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα
  • Αποκατάσταση καταστραφέντων αναχωμάτων
  • Κατασκευή νέων αναχωμάτων
  • Επισκευή καταστραφείσας επένδυσης αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους
  • Κατασκευή επένδυσης αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους
  • Κατασκευή αντιπλημμυρικών προβόλων και κοιτοστρώσεων με συρματοκιβώτια
  • Προστασία περιοχών θεμελίων γεφυρών με λιθορριπές

Οι ακριβείς θέσεις ς των εργασιών θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, τα συνταχθέντα από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων σχέδια των αναχωμάτων του Πηνειού ποταμού και την υδραυλική μελέτη, η οποία θα συνταχθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου.

 

 

 

"Αλιεύοντας" την είδηση