Βρίσκεστε εδώ:  / ΘΕΣΣΑΛΙΑ / Μέχρι τέλος Ιουλίου η κατάρτιση και δημοσίευση προϋπολογισμών Δήμων και Περιφερειών
Μέχρι τέλος  Ιουλίου η κατάρτιση και δημοσίευση προϋπολογισμών Δήμων και Περιφερειών

Μέχρι τέλος Ιουλίου η κατάρτιση και δημοσίευση προϋπολογισμών Δήμων και Περιφερειών

Μέχρι 31 Ιουλίου θα πρέπει να γίνουν η κατάρτιση και δημοσίευση των προϋπολογισμών των δήμων και των περιφερειών, αφού το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου θα πρέπει να σταλούν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμών τους, καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ οικονομικού έτους 2018.

Τα παραπάνω ορίζονται με βάση την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών και ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, με την οποία καλεί τους φορείς της Κυβέρνησης στην ορθή κατάρτιση των προϋπολογισμών, στην τήρηση των ορίων δαπανών και την επίτευξη των στόχων τους.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά δεδομένα και τις προβλέψεις για τον ενοποιημένο προϋπολογισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμων και περιφερειών) για το 2018 η εγκύκλιος υπενθυμίζει τις εξής προβλέψεις:

-Τα συνολικά έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2018 ανέρχονται σε 7.761 εκ. ευρώ, Τα συνολικά έξοδα σε 7.307 εκ. ευρώ και πλεόνασμα στα 398 εκ. ευρώ.

-Τα 7.761 εκ. ευρώ έσοδα προέρχονται: 3.319 εκ. ευρώ από επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, 826 εκ. ευρώ από το ΠΔΕ,14 εκ. από ευρωπαϊκά προγράμματα, λοιπά έσοδα 2.702 εκ. ευρώ, 858 εκ. ευρώ από εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων και 41 εκ. ευρώ από τόκους.

-Από< τα 7.307 εκ. ευρώ προϋπολογισθέντα έξοδα, τα 2.280 εκ. ευρώ προορίζονται για αμοιβές προσωπικού, 725 εκ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα, 71 εκ. για αποπληρωμή τόκων, 1.328 εκ. ευρώ δαπάνες για επενδύσεις και αποσβέσεις, 2.018 εκ. ευρώ λοιπές δαπάνες, 884 εκ. ευρώ αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και πληρωμή υποχρεώσεων προς τρίτους 56 εκ. ευρώ.

Το προβλεπόμενο πλεόνασμα ορίζεται στα 398 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης, θα καταρτίσουν συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, το οποίο θα υποβάλλουν στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των αρμόδιων υπουργείων μέχρι 24 Ιουλίου και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 31 Ιουλίου.

Να σημειωθεί τέλος, ότι με ευθύνη των προϊσταμένων των  ΔΟΥ συγκεντρώνονται οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων φορέων, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος, ελέγχονται ως προς τη συμβατότητά τους με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα όπως αυτά τίθενται με την παρούσα και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του ΓΛΚ, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr και deko@glk.gr, μέχρι την 31.7.2017 και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 18.8.2017.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Τουρνουά μπάσκετ Δημήτρης Γκίμας - https://t.co/PLJT65B4hk -

  • Στον Ολυμπιακό Βόλου ο Αργεντίνος Μπρούνο Μπαράνκο - https://t.co/ngkMSH5vWf -

  • Ανθρωπιστική βοήθεια των Σοφαδιτών Μαγνησίας προς τους πλημμυροπαθείς - https://t.co/kAxTyRqQTQ -

"Αλιεύοντας" την είδηση