Βρίσκεστε εδώ:  / ΜΑΓΝΗΣΙΑ / Υποχρεωτική η λειτουργία συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για παραγωγούς συσκευασιών
Υποχρεωτική η λειτουργία συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για παραγωγούς συσκευασιών

Υποχρεωτική η λειτουργία συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για παραγωγούς συσκευασιών

Υποχρεωτική καθίσταται πλέον η λειτουργία συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για παραγωγούς συσκευασιών, παραγωγούς ή διαχειριστές άλλων προϊόντων σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Ακόμη, σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, τον . 4496/ το 4Β παρ. 2 υποχρεούται «σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή ΣΣΕΔ οι παραγωγοί οι οποίοι συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική , εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλας μεταφοράς, εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική , οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1.

Σύμφωνα με την «Η συμμετοχή των υπόχρεων της παραγράφου 2 σε ΣΣΕΔ πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον φορέα ΣΣΕΔ. Η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ: α) συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής στο φορέα ΣΣΕΔ χρηματικής εισφοράς για κάθε συσκευασία ή άλλο προϊόν που διαθέτει ο υπόχρεος στην , στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσοστό επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον , σύμφωνα με το 24, β) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται στη ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ, γ) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων».

δ) άρθρο 4Β παρ. 7: «Οι παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλουν στον και στα ΣΣΕΔ αληθή στοιχεία για τις ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά»

ε) άρθρο 4Β παρ.11 «Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλως Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊουσών της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρησης στο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β’ 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

στ) άρθρο 4Β, παρ.12 «Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του . 4412/2016»

ζ) άρθρο 4Β, παρ. 14 «Οι υπόχρεωοι παραγωγοί της παραγράφου 2

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Επιστολή δημάρχου Ρήγα Φεραίου  για εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων στη λίμνη Κάρλα #λίμνηΚάρλα - https://t.co/dptkfqLHRI -

  • Σύστημα άμεσης κοινωνικής παρέμβασης και Ειδικό Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων - https://t.co/659TQSNCOL… -

  • Το πλοίο #Typhoon στη Σκιάθο - https://t.co/KAhX3yvxX1 -

"Αλιεύοντας" την είδηση