Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Υποχρεωτική η λειτουργία συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για παραγωγούς συσκευασιών
Υποχρεωτική η λειτουργία συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για παραγωγούς συσκευασιών

Υποχρεωτική η λειτουργία συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για παραγωγούς συσκευασιών

Υποχρεωτική καθίσταται πλέον η λειτουργία συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για παραγωγούς συσκευασιών, παραγωγούς ή διαχειριστές άλλων προϊόντων σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Ακόμη, σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, τον Ν. 4496/2017 το άρθρο 4Β παρ. 2 υποχρεούται «σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή ΣΣΕΔ οι παραγωγοί οι οποίοι συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλας μεταφοράς, εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1.

Σύμφωνα με την ΕΟΑΝ «Η συμμετοχή των υπόχρεων της παραγράφου 2 σε ΣΣΕΔ πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον φορέα ΣΣΕΔ. Η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ: α) συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής στο φορέα ΣΣΕΔ χρηματικής εισφοράς για κάθε συσκευασία ή άλλο προϊόν που διαθέτει ο υπόχρεος στην αγορά, στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσοστό επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με το άρθρο 24, β) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ, γ) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων».

δ) άρθρο 4Β παρ. 7: «Οι παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΕΟΑΝ και στα ΣΣΕΔ αληθή στοιχεία για τις ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά»

ε) άρθρο 4Β παρ.11 «Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλως Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊουσών της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρησης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β’ 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

στ) άρθρο 4Β, παρ.12 «Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016»

ζ) άρθρο 4Β, παρ. 14 «Οι υπόχρεωοι παραγωγοί της παραγράφου 2

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση