Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Το ΥΠΕΣ ζητά όλα τα στοιχεία του προσωπικού των δήμων

Το ΥΠΕΣ ζητά όλα τα στοιχεία του προσωπικού των δήμων

Εγκύκλιο με την οποία ζητούνται όλα τα τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού των δήμων, εξέδωσε ο Πάνος Σκουρλέτης.

Το υπουργείο ζητά τη συμπλήρωση πρότυπου πίνακα (επισυνάπτεται στην εγκύκλιο) και στη συνέχεια ανάρτησή του, μέχρι τις 24 Ιουλίου , στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ, με τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού, που είτε στελεχώνει τις οργανικές μονάδες των Δήμων, είτε παρέχει υπηρεσίες σε αυτές βάσει σχετικής ς.

Τα εν λόγω στοιχεία θα υποβληθούν στην Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτος του Υπουργείου Εσωτερικών άπαξ και στη συνέχεια θα συσχετισθούν, βάσει του Α.Φ.Μ κάθε υπαλλήλου, με τα αντίστοιχα που έχουν καταχωρήσει οι πιστοποιημένοι Διευθυντές Προσωπικού των Δήμων στην εφαρμογή του υ Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής ).

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο των αναγκών πληροφόρησης του Υπουργείου αναφορικά με τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού που είτε στελεχώνει τις οργανικές μονάδες των Δήμων, είτε παρέχει υπηρεσίες σε αυτές βάσει σχετικής ς, παρακαλούμε για την παροχή των δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα Εγκύκλιο, εφαρμόζοντας τις κάτωθι οδηγίες και υποβάλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο πρότυπο πίνακα στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που έχει δημιουργηθεί για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν θέματα του προσωπικού Τ.Α.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία θα υποβληθούν στην υπηρεσία μας άπαξ και στη συνέχεια θα συσχετισθούν, βάσει του Α.Φ.Μ κάθε υπαλλήλου, με τα αντίστοιχα που έχουν καταχωρήσει οι πιστοποιημένοι Διευθυντές Προσωπικού των Δήμων στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής Μητρώο), ώστε να προκύψει μία ολοκληρωμένη και αναλυτική εικόνα του προσωπικού κάθε οργανικής μονάδας. Παράλληλα, η συμπλήρωση του συνημμένου πρότυπου πίνακα από τους Δήμους θα αποτελέσει το έναυσμα για τη διάθεση αξιόπιστων και ολοκληρωμένων στοιχείων στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου αναφορικά με τη στελέχωση των οργανικών μονάδων (ενότητα «ιεραρχία στοιχείων προσωπικού», αριθμός απασχολούμενων ανά οργανική μονάδα).

Η παρακολούθηση της στελέχωσης, με επίκαιρα, συνοπτικά στοιχεία θα συνεχιστεί, σε μηνιαία βάση, μέσω του ανωτέρω Κόμβου. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του πρότυπου πίνακα εκτιμάται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα και εύκολα από τους Δήμους, καθότι τα στοιχεία που ζητούνται ήδη θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους στο πληροφοριακό σύστημα (εφαρμογή) που διαθέτουν

2 για την τήρηση των στοιχείων του «προσωπικού» που απασχολείται και μισθοδοτείται από αυτούς. Συνεπώς είναι δυνατή η εξ των συγκεκριμένων στοιχείων από το σύστημα αυτό και η μαζική ενσωμάτωση / αντιγραφή τους στα κατάλληλα πεδία του συνημμένου πρότυπου πίνακα.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πηγή: aftodioikisi.gr
"Αλιεύοντας" την είδηση