Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το Δ.Σ. Βόλου
Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το Δ.Σ. Βόλου

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το Δ.Σ. Βόλου

Με 35 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

-Ανάληψη υποχρέωσης συντήρησης και λειτουργίας της Πράξης “Παρέμβαση σε δύο κτίρια
της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη δημιουργία δομής ΣΥΔ”.

-Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους
2016.(απόφαση Ο.Ε.)

  • Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

-Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

-Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης για την προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης και εκκίνηση συνοπτικού διαγωνισμού, ενδεικτικού συνολικού
προϋπολογισμού 48.817,56€, συμπεριλαμομένου Φ.Π.Α.

-Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του δημοτικού χώρου “Στέκι Δημοτών” της Δ.Ε. Νέας
Αγχιάλου, στον ΔΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.

-Λήψη απόφασης έγκρισης απολογισμών οικονομικών ετών 2014-2015 του κληροδοτήματος
“Χρυσούλας Ζώγια”.

-Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους , του κληροδοτήματος “Χρυσούλας
Ζώγια”.

-Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους , του κληροδοτήματος
“Κων.Μουρογιάννη” (υπερ Τοπ. Κοιν. Αγ.Βλασίου)

-Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100, Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου
Βόλου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μαγνησίας (ΣΥΔΙΣΑ) για την
υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Βόλου»

-Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “ΕΠΕΚΤΑΣΗ,
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΩΝ” του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

-Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6i.26-27.1
με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΥΠΟΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

-Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, Άξονας
Προτεραιότητας 2.α. « Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού –
ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

-Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών
δαπανών δ' δόσης έτους 2016 και αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων για
το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

-Λήψη απόφασης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.

-Λήψη απόφασης για τη μεταστέγαση του 35ου Νηπιαγωγείου Βόλου στη συνοικία
Αϊβαλιώτικα σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου, επί των οδών Αναξαγόρα,

-Υποβολή για έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου για το έτος 2017.
-Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών από τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου στις τουριστικές
εκθέσεις WTM στο Λονδίνο και ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.

-Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών (Βιολογικών
Προϊόντων). (κα Χατζηβαγγέλη Ελπίδα)

-Λήψη απόφαση για τον καθορισμό θέσεων στάσης επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών
Λεωφορειακής Γραμμής Νο15 στην περιοχή Αναύρου.(απόφαση 366/2016 Ε.Π.Ζ.)

-Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δύο (2) θέσεων στάσης για τις ανάγκες επιβίβασης-
αποβίβασης των πελατών του ξενοδοχείου «Αναστασία», στη Ν. Ιωνία Δήμου
Βόλου.(απόφαση 367/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

-Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό Ογλ
(μεταξύ των οδών Ιάσονος & Δημητριάδος), στον Βόλο.(απόφαση 368/2016 Ε.Π.Ζ.)

-Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό
Γκλαβάνη αρ.61 (με Γαλλίας), στον Βόλο.(απόφαση 369/2016 Ε.Π.Ζ.)

-Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό (με
Δημητριάδος) στον Βόλο.(απόφαση 370/2016 Ε.Π.Ζ.)

-Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA γενικής χρήσης
στην οδό Αθ. Διάκου (με Γ. Δήμου), στον Βόλο.(απόφαση 371/2016 Ε.Π.Ζ.)

-Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό
Εγγλεζονησίου (με Αναξιμάνδρου) στη Ν. Ιωνία, στον Βόλο.(απόφαση 372/2016 Ε.Π.Ζ.)

-Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος AMEA στην οδό
Μαγνήτων, στον Βόλο.(απόφαση 373/2016 Ε.Π.Ζ.)

-Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ελιά) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού
Κωνσταντά αρ.316, κατόπιν αίτησης κ. Αγγελοπούλου Κωνσταντίνας.(απόφαση 364/2016 Ε.Π.Ζ.)

-Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Πεύκο) που βρίσκεται στην οδό Νικοτσάρα αρ.125
με Εθνικής Αντιστάσεως, κατόπιν αίτησης της κ. Βαρβάρας Γ. Παρίση.(απόφαση 365/2016 Ε.Π.Ζ.)

-Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών, παραλαβής καυσίμων
και λιπαντικών και παραλαβής διαγωνισμών υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2016.

-Λήψη απόφασης για την εκποίηση- εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

-Λήψη απόφασης ανάληψης από το Δήμο Βόλου των υποχρεώσεων της λυθείσας δημοτικής
επιχείρησης του πρώην Δήμου Βόλου “ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ”.

-Έγκριση της υπ' αριθμ. 298/2016 απόφασης του ΔΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, αναφορικά με την 6η
αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 και την ψήφιση σχετικών πιστώσεων του Οργανισμού.

-Έγκριση της υπ' αριθμ. 356/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, σχετικά με τον
καθορισμό τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, έτους 2017.

  • Έγκριση της υπ' αριθμ. 357/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, σχετικά με τον
    καθορισμό τελών και δικαιωμάτων άρδευσης, έτους 2016.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση