Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Συνεδριάζει εκ νέου το Δ.Σ. Βόλου
Συνεδριάζει εκ νέου το Δ.Σ. Βόλου

Συνεδριάζει εκ νέου το Δ.Σ. Βόλου

 

 

Με 28 θέματα συζήτησης συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου το , στις 18.00 με κυριότερο θέμα συζήτησης τη λήψη ς ορισμού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Βόλου, του ομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Στη συνεδρίαση  αναμένεται να εγκριθεί επισης η μελέτη για την προμήθεια εξοπλισμού για την Επέκταση Προγράμματος Οικιακής Κομποστος Πράσινων Δημοτικών Αποβλήτων στο Δήμο Βόλου και εκκίνηση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 903.960 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Επίσης, θα ληφθεί απόφαση για την έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Μακρινίτσας (πρώην Κ.Μακρινίτσας . )» και θα εγκριθεί η αναγκαιότητα προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργων, διάρκειας 5 ετών για την κάλυψη τεχνικών αναγκών της Υπηρεσίας του Δήμου, με έκκριση της μελέτης και εκκίνηση διαγωνισμού.

Ο Δ.Σ. αναμένεται να εγκρίνει Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔ) για την υλο της πράξης ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Το σώμα θα λάβει αποφάσεις για την παράταση μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος «Θωμά Καλούτσα», για την ανανέωση παραχώρησης χρήσης κτιρίων από τον ΟΑΕΔ (π. ΟΕΚ) στο Δήμο Βόλου και περί λύσεως της συμβάσεως δωρεάς, αναφορικά με το ευρισκόμενο στο Κατωχώρι Δ.Ε. Πορταριάς, ακίνητο εμβαδού 4.238 τ.μ. και της επανάκτησης της κυριότητας από το Δήμο Βόλου.

Τέλος, θα ληφθεί απόφαση προέγκρισης συμμετοχής του Δήμου Βόλου σε Τουριστικές Εκθέσεις Εξωτερικού κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους και απόφαση για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων που βρίσκονται στο Βόλο.

 

Η Οικονομική  Επιτροπή

Εν τω μεταξύ, σδιμοσυνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016, στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Βόλου η Οικονομική Επιτροπή με μοναδικό θέμα συζήτησης την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός της άμεσης αντιμετώπισης υπηρεσιακών ζητημάτων αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση