Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Συνεδριάζει  το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου

 

Με 65 θέμτ ημερήσιας διάταξης, συνεδριάζει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου στις 6.30 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου.

Στη συνεδρίαση, αναμένεται να εγκριθούν μελέτες έργων κι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες έργων, ενώ θα εγκριθεί η επικαιροποιημένη μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΕΠΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΒΟΛΟΥ – ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.465.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επίσης,αναμένεται να γίνει αποδοχή όρων της τριμερούς Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) για τo έργο «Αποκατάσταση και επανάχρηση οικίας Αδαμόπουλου – Δημιουργία Κέντρου Μελετών και Ερευνών “Τζόρτζιο ντε Κίρικο”» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2019, μεταξύ του Δήμου Βόλου, του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ακόμη στη συνεδρίαση, αναμένεται να εγκριθεί η έκθεση πεπραγμένων 2019 της ΕΠΖ, η οποία έλαβε πάνω από 180 αποφάσεις, σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2019, την οποία θα κληθεί να εγκρίνει το σώμα, στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Ειδικότερα, κατά το έτος 2019 ελήφθησαν: 186 αποφάσεις, εκ των οποίων 170 ομόφωνες και 16 κατά πλειοψηφία.

Συγκεκριμένα, δεν εκδόθηκε καμία απόφαση της κατηγορίας: «Χορήγηση Προς Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων», λόγω καθιέρωσης της διαδικασίας της γνωστοποίησης (Ν.4442/2016),

Εκδόθηκαν έξι αποφάσεις της κατηγορίας: «Ανάκληση /οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου», εκ των οποίων τέσσερις για μη ανάκληση-οριστική διακοπή λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και δύο αναβολές

Εκδόθηκαν 32 αποφάσεις της κατηγορίας: «χορήγηση/ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής», εκ των οποίων: α) πέντε για χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων, β) 20 για μη διακοπή άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων, γ) δύο για διακοπή 15 ημερών της άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων, δ) μία για οριστική διακοπή άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων και ε) τέσσερις αναβολές,

Επίσης, εκδόθηκαν 53 αποφάσεις της κατηγορίας: «θέματα κανονιστικού περιεχομένου άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.», εκδόθηκαν 59 αποφάσεις της κατηγορίας: «θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και ς πολεοδομικών μελετών»,
Εκδόθηκαν 35 αποφάσεις της κατηγορίας: «θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος» και τέλος, εκδόθηκε μία απόφαση της κατηγορίας: «λοιπά θέματα».

Στη συνεδρίαση της Τρίτης θα αντικατασταθεί ο πρόεδρος Δ.Σ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β», λόγω παραίτησης. Μετά τη παράιτησν του Αχ. Μπέου, τη θέση του προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ θα αναλάβει ο δημοτικός σύμβουλός της πλειοψηφίας Γ. Τόρης.

Τέλος, αναμένεται να οριστούν εκπρόσωποι επιτροπών και να συγκροτηθούν , ενώ αναμένεται να εγκριθούν προϋπολογισμοί κληροδοτημάτων. Θα αποφασιστούν παραχωρήσεις αιθουσών κι εκμισθώσεις χώρων,καθώς και η δημοτικού ακινήτου στον Άγιο Λαυρέντιο, στο Υπουργείο Υγείας για τη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου.

Αλλάζει στέγη το Περιφερειακό Ιατρείο Αγ. Λαυρεντίου

Στο δημοτικό κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Τ.Κ. Αγ. Λαυρεντίου στην Πλατεία Αγ. Λαυρεντίου, θα στεγάζεται πλέον το Περιφερειακό Ιατρείο Αγ. Λαυρεντίου.

Σύμφωνα με εισήγηση της υπηρεσίας, που θα τεθεί προς έγκριση στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς ς με το αρ. πρωτ. 92097/06-12-2019 έγγραφό της προς τον δήμαρχο Βόλου καθώς και ο ιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου Αγ. Λαυρεντίου Γεώργιος Πάτρης με την αρ. πρωτ. 105219/10-12-2019 αίτησή του προς την Τοπική Κοινότητα Αγ. Λαυρεντίου, ζητούν την παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Λαυρεντίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Περιφερειακό Ιατρείο για όσο διάστημα χρειαστεί, λόγω ακαταλληλότητας του κτιρίου που στεγάζεται τώρα το Περιφερειακό Ιατρείο Αγ. Λαυρεντίου.

Για την του παραπάνω περιγραφομένου ακινήτου σύμφωνο είναι και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Λαυρεντίου (αρ. απόφασης 9/2019). Σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ.1 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι «με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει».

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία προτείνει την παραχώρηση χρήσης άνευ ανταλλάγματος για δύο έτη, του ακινήτου – αίθουσας 12 τ.μ. περίπου που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο όπου στεγάζονται και τα γραφεία της Τ.Κ. Αγ. Λαυρεντίου στην Πλατεία Αγ. Λαυρεντίου, στο Υπουργείο Υγείας για την λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Αγ. Λαυρεντίου, με τις προϋποθέσεις:
-η παραχώρηση της χρήσης χωρίς αντάλλαγμα γίνεται αποκλειστικά για τη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Αγ. Λαυρεντίου,
-αν η χρήση του ακινήτου, που έχει παραχωρηθεί, μεταβληθεί ή ο σκοπός της παραχώρησης δεν εκπληρωθεί ή εκλείψουν οι λόγοι παραχώρησης, τότε η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

"Αλιεύοντας" την είδηση