Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Συνεδρίασε η επιτροπή για το Μουσείο της Αργούς
Συνεδρίασε η επιτροπή για το Μουσείο της Αργούς

Συνεδρίασε η επιτροπή για το Μουσείο της Αργούς

Συνεδρίσε η επιτροπή γι το της Αργούς με τηn προεδρία του Αλέκου Βούλγαρη.

Συμμετείχαν τα μέλη της επιτροπής: ο αντιδήμαρχος πολεοδομικού σχεδιασμού Θανάσης Σταυρίδης, ο Κώστας Νάκος, ο Νίκος Ντόκος και ο Τάσος καθώς και η προϊσταμένη της τεχνικής υπηρεσίας Ελένη Προβιά.

Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από τον Θαν. Σταυρίδη και την Ελένη Προβιά για την των απαραίτητων διαδικασιών που πρέπει να προχωρήσουν προκειμένου να επιλυθούν δύο ενοτήτων θέματα:

1.η τροπο του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Βόλου με τον καθορισμό όρων ς και χωροθέτησης του κτιρίου του μουσείου της Αργούς διαδικασίες που αφορούν στην περιφέρεια Θεσσαλίας και του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

2.την εκπόνηση τριών μελετών που απαιτούνται, μαζί με την αρχιτεκτονική μελέτη, για τη δημοπράτηση του έργου τη μουσειογραφική,τη στατική μελέτη και την ηλεκτρολομηχανο μελέτη, διαδικασίες που αφορούν τις υπηρεσίες του δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι και για τις δύο ενότητες θεμάτων έχουν δρομολογηθεί από τις υπηρεσίες του δήμου όλες οι διοικητικές πράξεις και διαδικασίες, οι οποίες απαιτούνται, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα θέματα των δύο παραπάνω ενοτήτων.

Τέλος με τα σημερινά ς των διαδικασιών έγινε και μία εκτίμηση καθορισμού του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα δημοπράτησης του έργου του μουσείου της Αργούς στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

"Αλιεύοντας" την είδηση