Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.: Αρνητικά σε δείκτες παθογόνων τα νοσοκομειακά απόβλητα
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.: Αρνητικά σε δείκτες παθογόνων τα νοσοκομειακά απόβλητα

ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.: Αρνητικά σε δείκτες παθογόνων τα νοσοκομειακά απόβλητα

Αρνητικά σε δείκτες πθογόνων είνι τα νοσοκομειακά απόβλητα σύμφωνα με τον που έδωσε απάντηση στην επερώτηση των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων για την υποδοχή αποστειρωμένων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων της Τρίπολης από τον Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου. Μάλιστα τονίζει ότι η υποδοχή τους γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα και ότι σε δειγματοληψίες που έγιναν διαπιστώνεται η απουσία θετικών στελεχών στην κουγκουλάση σταφυλόκοκκων (αροσωπευτικός δείκτης παθογόνων σε νοσοκομειακά απόβλητα- αρνητικά δείγματα).

Σύμφωνα με την απάντηση, το καταστατικό του για τη διάθεση αστικών στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ δεν συνιστά ρήτρα νομικής απαγόρευσης διάθεσης αποβλήτων που προέρχονται από άλλες περιοχές (καθόσον, σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιούσε εκφράσεις των νομικών διατάξεων που προδιαγράφουν την σχετική απαγόρευση, «αποκλειστικά και μόνο», «υποχρεωτικά», «απαγορεύεται ρητά» κλπ.), αλλά περιγράφει ή έστω προδιαγράφει (στη βάση χωροταξικών κριτηρίων του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων) την συνήθη προέλευση των διατιθέμενων αποβλήτων.

Ο ΣΥΔΙΣΑ αναφέρει ότι, δεν τίθεται ζήτημα γενικής νομικής απαγόρευσης διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων που δεν προέρχονται από Δήμους που συμμετέχουν στον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ς στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, αλλά ανάγκης ουσιαστικής εξέτασης τυχόν σχετικών αιτημάτων, με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

Ο Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου δέχεται τον συγκεκριμένο κωδικό αποβλήτων ΕΑΑΜ (190203) και τα συγκεκριμένα απόβλητα – που παράγονται, κατόπιν επεξεργασίας στην μονάδα αποστείρωσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων της ANSY A.E., συνιστούν μη επικίνδυνα πλέον απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά, σύμφωνα με της προβλέψεις της ίδιας ς (Κ.Υ.Α. οικ. 146163 (Παράρτημα 1, παρ. 4.3.3) και δεν απαγορεύεται να διατίθενται από ιδιώτες σε Χ.Υ.Τ.Α. γενικά (σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003), ούτε στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου ειδικότερα.
«Η παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων της ANSY A.E. γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, για απόβλητα με τον συγκεκριμένο κωδικό (ΚΥΑ οικ.146163 (Παράρτημα Ι, παρ. 4.3.3). Τα απόβλητα είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τις απ της ίδιας νομοθεσίας. Κάθε φορτίο συνοδεύεται από δελτίο αποστολής και δελτίο επιτυχούς αποστείρωσης», αναφέρει ο ΣΥΔΙΣΑ.

Τέλος, ο ΣΥΔΙΣΑ απαντά ότι έχει διενεργήσει δειγματοληψίες και μακροσκοπικούς ελέγχους στα διατιθέμενα από την ANSY A.E. απόβλητα στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου.
«Στο σύνολό τους, τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθεισών δειγματοληψιών – που έγιναν μέσω διαπιστευμένου εργαστηρίου – τεκμηριώνουν την απουσία θετικών στελεχών στην κουγκουλάση σταφυλόκοκκων (αροσωπευτικός δείκτης παθογόνων σε νοσοκομειακά απόβλητα- αρνητικά δείγματα)», τονίζει.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση