Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Στο πρώην Δημαρχείο Ν.Ιωνίας το ΚΕΔΔΥ
Στο πρώην Δημαρχείο Ν.Ιωνίας το ΚΕΔΔΥ

Στο πρώην Δημαρχείο Ν.Ιωνίας το ΚΕΔΔΥ

Στο κτίριο του πρώην Υγειονομικού αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου να στεγαστεί το Κέντρο Κοινότητα και η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου ενώ σε χώρο του Δημαρχείου του πρώην Δήμου Ν.Ιωνίας θα στεγαστεί το ΚΕΔΔΥ.

Η Περιφέρεια ς, στο πλαίσιο του µε την υπ' αρίθμ. 19 πρόσκληση και αριθμό πρωτ. 2741/11-07-2016 , καλεί τους Δήμους της Περιφέρειας ς να καταθέσουν προτάσεις στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» για τα «Κέντρα Κοινότητας». Ο Δήμος Βόλου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα των Κέντρων Κοινότητας θα καταθέσει µία πρόταση µε τρία διακριτά υποέργα, ένα για το Κέντρο Κοινότητας και δυο για τα παραρτήματα των ΡΟΜΑ.
Υπενθυμίζεται ότι τα Κέντρα Κοινότητας, έχουν ως αντικείμενο την υποδοχή – ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών o Πληροφόρηση και παραπομπή των πολιτών σχετικά µε τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης o Υποστήριξη των πολιτών στην διαδικασία ένταξης στα ανωτέρω προγράμματα, την µε υπηρεσίες και δομές o Συνεργασία και αιτημάτων σε άλλες δομές όπως Κοινωνικοί Ξενώνες , Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών κ.α , την και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες ς o Συνεργασία για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Τα Κέντρα Κοινότητας δύναται να διευρύνει την δράση του µε παραρτήματα ώστε να εξυπηρετεί θύλακες φτώχειας καταυλισμούς ΡΟΜΑ, Μεταναστών κ.ά. Οι ωφελούμενοι των Κέντρων Κοινότητας είναι κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού , που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού , οι ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης καθώς και μετανάστες , ΑµΕΑ , ΡΟΜΑ και γενικότερα ευπαθείς Ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη.

Σύμφωνα µε όλα τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι ο χώρος που θα μπορούσε να στεγάσει µία τέτοια δράση θα έπρεπε να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης , να είναι εύκολα προσβάσιμος σε ΑμΕΑ και να εξυπηρετεί τις προϋποθέσεις που η ΚΥΑ προβλέπει. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη και µε δεδομένο ότι και στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι η συστέγαση των Κέντρων Κοινότητας µε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου θα βοηθούσε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, ο χώρος του κτιρίου του πρώην Υγειονομικού κρίνεται ότι μπορεί να στεγάσει τα Κέντρα Κοινότητας και τις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου.

Ταυτόχρονα µε την μετεγκατάσταση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου στο κτίριο του πρώην Υγειονομικού μαζί µε το Κέντρο Κοινότητας και την αποδέσμευση του χώρου που τ καταλαμβάνει στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Νέας Ιωνίας και ανταποκρινόμενος ο Δήμος στο αίτημα του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ), θα παραχωρήσει τον απαραίτητο χώρο για την λειτουργία του ΚΕ∆∆Υ, σύμφωνα µε τις προδιαγραφές του ανωτέρω εγγράφου.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση