Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Σε φάση υλοποίησης η κατασκευή οδογέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά
Σε φάση υλοποίησης η κατασκευή οδογέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά

Σε φάση υλοποίησης η κατασκευή οδογέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά

Σε φάση υλος μπαίνει το κατασκευής οδογέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά, στο ύψος της Λαχαναγοράς.

Μετά τη χρηματοδότηση του υ ύψους 1,95 εκ. ευρώ, που εξασφαλίστηκε από την Περιφέρεια ς, η Επιτροπή του Δήμου Βόλου αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε το από 26-6-2019 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση Οδογέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά στο ύψος της Λαχαναγοράς»,προϋπολογισμού 1.950.000,00€ συμπεριλαμομένου του Φ.Π.Α.,σύμφωνα με το οποίο ανακηρύσσεται ως πρώτος (προσωρινός) μειοδότης η εταιρεία ΤΕΧΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.,με μέση έκπτωση 48,14% και συμβατικό των1.011.320,77€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το κόστος της δαπάνης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ποσού1.011.320,77 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,θα βαρύνει τον K.A 64.7326.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
Όπως είναι γνωστό ο περιφερειάρχης ς Κώστας ενέκρινε την διάθεση πίστωσης ύψους 1, 95 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την δημοπράτηση του έργου «Αντικατάσταση οδογέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά στο ύψος της Λαχαναγοράς».

Πρόκειται για ένα ωφέλιμο έργο που λύνει το μεγάλο πρόβλημα προσπελασιμότητας και ασφαλούς διέλευσης του χειμάρρου Ξηριά στο ύψος της Λαχαναγοράς, στην πόλη του Βόλου.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση