Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Προσοχή στους καταναλωτές συστήνει ο ΔΕΔΔΗΕ
Προσοχή στους καταναλωτές συστήνει ο ΔΕΔΔΗΕ

Προσοχή στους καταναλωτές συστήνει ο ΔΕΔΔΗΕ

Την προσοχή στους καταναλωτές εφιστούν οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ , με αφορμή τα συνεχώς αυξανόμενα τα εξσης καταναλωτών από άτομα, τα οποία προφασίζονται την ιδιότητα του υπαλλήλου της.

Σε ανακοίνωση τους επισημαίνουν ότι:
– Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ σε καμία περίπτωση και καμία υπηρεσία που παρέχει η Εταιρία δεν ζητούν χρηματική αμοιβή από τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο ακίνητό τους.
– Στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχει παρασχεθεί από την Εταιρία ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα, την επίδειξη της οποίας θα πρέπει να ζητούν οι καταναλωτές προκειμένου να επαληθεύσουν ότι πράγματι πρόκειται για εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
– Στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει υπόνοιες για εξση από τους υπαλλήλους που τον επισκέπτονται, πρέπει να καλεί άμεσα τα τηλέφωνα βλαβών που αναφέρονται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος ή στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΔΔΗΕ τηλ. 2421440100 και την αστυνομία (100).
Ιδιαίτερη προσοχή:
Κανείς τεχνικός της ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει λόγο να ζητήσει να μπει μέσα στο σπίτι σας για έλεγχο του ηλεκτρολογικού σας πίνακα ή της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Αυτό είναι δουλειά του αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου σας. Οι τεχνικοί της ΔΕΔΔΗΕ μπορούν και πρέπει να έχουν ευχερή και δυνατότητα εργασίας στον μετρητή ή τους μετρητές (διάταξη) ΔΕΗ και στα στοιχεία (καλώδιο κλπ) που τους συνδέουν με το δίκτυο της ΔΕΗ.

O Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Μαγνησίας
Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων ομού Μαγνησίας ασπάζεται την ανακοίνωση της Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ, Τοπική Διοικούσα Επιτροπή Βόλου (ΤΔΕ/ΒΟΛΟΥ), αναφορικά με την εξαπάτηση καταναλωτών από άτομα που δεν είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ. Είναι καθημερινά τα τα όπου απλοί πολίτες γίνονται τα ατόμων που ισχυρίζονται πως είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.
Οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνουν βασικά σημεία που επιβεβαιώνουν την ιδιότητα ενός υπαλλήλου της Εταιρείας: την μη αμοιβή των εξουσιοδοτημένων συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ από τους καταναλωτές και την ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα την οποία πρέπει να ζητούν οι καταναλωτές. Επίσης, αναφέρουν πως στην περίπτωση που υπάρχει υπόνοια εξαπάτησης τότε ο καταναλωτής πρέπει να καλέσει άμεσα τα τηλέφωνα βλαβών που αναγράφονται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος ή στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΔΔΗΕ ΒΟΛΟΥ (τηλ. 2421440100 και την αστυνομία 100).
Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων ομού Μαγνησίας στηρίζει τις επισημάνσεις του ΔΕΔΔΗΕ και εφιστούν εξίσου την προσοχή στους καταναλωτές όχι μόνο όσον αφορά τη συνεργασία με εξουσιοδοτημένα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και την συνεργασία με Αδειούχους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες!

"Αλιεύοντας" την είδηση