Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / ΙΑΤΡΙΚΑ / Πρόσληψη δύο γιατρών σε ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου
Πρόσληψη δύο γιατρών σε ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου

Πρόσληψη δύο γιατρών σε ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου

Ο Δήμος Βόλου απευθύνει πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικούς Παθολόγους με αντικείμενο έργου την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς των ιατρείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου.
Ειδικότερα, ο ένας ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο κεντρικό ΚΑΠΗ, στο ΚΑΠΗ της Νέας Δημητριάδας της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, καθώς και στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς , για συνολικά 70 ώρες το μήνα , ενώ ο δεύτερος ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα τέσσερα παραρτήματα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας και στο ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, για συνολικά 70 ώρες το μήνα.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος, με ημερομηνία έναρξης την 2/2/2017.
Απαιτούμενα Προσόντα
1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
2. Ειδίκευση στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο.
5. Πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
5. Φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
7. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής στον οικείο σύλλογο, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΤΣΑΥ.
Κριτήριο επιλογής, εκτός των τυπικών προσόντων, θα αποτελέσει η εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος και ιδιαίτερα η εμπειρία σε αντίστοιχες δομές.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 2/1/ ενώ ως καταληκτική ημερομηνία η 9/1/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία, (τηλ. επικοινωνίας: 24213 53121, 24213 53150).
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00-13:00.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ο #ΕΣΒ θα εκφράσει γνώμη στο ενδεχόμενο να ανάψουν τα λαμπάκια, αλλά στη συνέχεια να κλείσει η πόλη και η αγορά της… - https://t.co/5JbwWVQCVm -

  • Πολύ καλή εμφάνιση της Νίκης Βόλου στο Χειμερινό Κύπελλο κολύμβησης - https://t.co/yVBcX3YouS… -

  • Κορασίδες και άνδρες του Ολυπιακού επικράτησαν της Νίκης #ΟλυμπιακόςΒόλου - https://t.co/MPsmg1g7f7 -

"Αλιεύοντας" την είδηση