Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Πρόσληψη ατόμων στον ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ
Πρόσληψη  ατόμων στον ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ

Πρόσληψη ατόμων στον ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ

Την 48 τόμων σε δομές του ΔΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, ενέκρινε το Δ.Σ. του Οργνισμού κατά την χθεσινή του .

Συγκεκριμένα, με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, γνωστοποιήθηκε ότι εγκρίθηκε η 50 ατόμων µε σχέση ς ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών µε την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Η του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα µε τις προβλεπόμενες διατάξεις, για χρονικό διάστημα έως οκτώ ή έως εννέα μήνες σε περίπτωση αναγνωρισμένης σχολής.

.Σ. του ΔΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών µε την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου συνολικά 48 ατόμων και συγκεκριμένα 38 ατόμων για τη ∆/νση Πολιτισμού, επτά ατόμων για τη ∆/νση Εκπαίδευσης Παιδιού και τεσσάρων ατόμων για τη ∆/νση Αθλητισμού.

"Αλιεύοντας" την είδηση