Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Προσφυγή και μηνυτήρια αναφορά από την αντιπολίτευση για παράνομη κατεδάφιση λυόμενης οικίας με αμίαντο
Προσφυγή και μηνυτήρια αναφορά από την αντιπολίτευση για παράνομη κατεδάφιση λυόμενης οικίας με αμίαντο

Προσφυγή και μηνυτήρια αναφορά από την αντιπολίτευση για παράνομη κατεδάφιση λυόμενης οικίας με αμίαντο

“Έβαλαν σε κίνδυνο το περιβάλλον και την υγεία για να κάνουν ρουσφέτι σε ημέτερο”

Τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων υλικών αμιάντου, κατά την κατεδάφιση από τον Δήμο Βόλου λυόμενης οικίας, στη διασταύρωση των οδών Μικράς Ασίας και Κυρίλλου, στη Ν. Ιωνία,  κατά παράβαση της  περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως και της νομοθεσίας για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και την προστασία της δημόσιας υγείας, καταγγέλλουν με κοινή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και με μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Βόλου, Μ. Πατσιαντάς, Α. Οικονόμου, Α. Παπατόλιας, Φ. Λαμπρινίδης, Ν. Στόικος, Ε. Ανδρέου, Ι. Αποστολάκης, Κ. Γαργάλας, Μ. Δραμητινός, Φ. Κοκκινάκη, Ι. Μολοχίδης και Θ. Διαμαντένιας.

Με την και τη μηνυτήρια αναφορά, συναποδέκτες των οποίων είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας και ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν, επίσης, ότι η υλοποιήθηκε με απευθείας ανάθεση, ποσού 9.672,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον σύζυγο θυγατέρας του Δημ. Καντόλα, με απόφαση του αντιδημάρχου Οικονομικών, Δημ. Πέγιου   και μάλιστα, παρότι υπάρχει στον Δήμο Βόλου ενεργός δηµόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, που αφορά στην εκµίσθωση µηχανηµάτων και οχηµάτων έργου, για την κάλυψη των αναγκών των ∆/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης επισημαίνουν ότι η εκτέλεση των εργασιών  έγινε παρουσία του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Αθ. Σταυρίδη, του σε αργία αντιδημάρχου, Δημ. Καντόλα, και του σε αργία δημάρχου, Αχ. Μπέου, ζητούν δε την ακύρωση της παράνομης απόφασης, με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση και την κίνηση των προβλεπομένων από το νόμο διαδικασιών για την αναζήτηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών κάθε εμπλεκομένου στην υπόθεση προσώπου.

Όπως μάλιστα σημειώνουν, η κορύφωση της παρανομίας και της αυθαιρεσίας είναι ότι η απόφαση του αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση ελήφθη, αφού είχαν ήδη υλοποιηθεί οι εργασίες.

Σύμφωνα με τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, ο αμίαντος υπάγεται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς, σε περίπτωση εισπνοής ως λεπτή σκόνη, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, προκαλώντας σοβαρό πνευμονικό πρόβλημα (αμιάντωση).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαγορεύσει τη χρήση του. Η απομάκρυνση αμιάντου γίνεται μόνο από πιστοποιημένες αδειοδοτημένες εταιρείες, εγγεγραμμένες στον Κατάλογο Αδειοδοτημένων Εταιρειών Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων, που τηρεί το ΥΠΕΚΑ, με πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ οι σχετικοί διαγωνισμοί στηρίζονται στη νομοθεσία περί τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, ακριβώς για τη διασφάλιση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και των εργαζομένων.

Η συλλογή, συσκευασία, μεταφορά των υλικών αμιάντου γίνεται με ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα προστασίας, σαφώς οριζόμενα από τη νομοθεσία, ενώ η απόρριψή τους γίνεται στο εξωτερικό, καθώς δεν υπάρχει ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, με άδεια απόρριψης τέτοιων υλικών.

Για τη διασφάλιση των παραπάνω, πριν από οποιαδήποτε αποξήλωσης αμιάντου, απαιτείται η Έγκριση Σχεδίου Εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, η οποία (έγκριση) περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των εργασιών, τον περιορισμό εκπομπών ινών ή σκόνης αμιάντου στο περιβάλλον και την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αναρτάται, δε, η συγκεκριμένη έγκριση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται, εκτός των άλλων, και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Από όλα τα παραπάνω, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρήθηκε κανένας όρος, καθώς το όνομα του αναδόχου δεν συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο Αδειοδοτημένων Εταιρειών Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων του αρμόδιου Υπουργείου, ενώ δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας έγκριση σχεδίου εργασιών για τη συγκεκριμένη κατεδάφιση.

Εξάλλου, με δεδομένο ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις, διερευνητέο είναι πού έγινε η απόρριψη των σχετικών υλικών, αφού, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά ούτε και σε όλη τη χώρα υπάρχει χώρος κατάλληλος για την απόρριψη τέτοιων υλικών, γι’ αυτό και μεταφέρονται στο εξωτερικό.

Απάντηση δημοτικής αρχής

“Η αποθέωση της υποκρισίας και της πολιτικής αλητείας. Μια χούφτα δημοτικών συμβούλων, των μειοψηφιών της δήθεν «Αριστεράς», έκαναν μηνυτήρια αναφορά στη Δημοτική Αρχή γιατί κατεδάφισε λυόμενη οικία, στη διασταύρωση των οδών Μικράς Ασίας και Κυρίλλου, στη Ν. Ιωνία, που ήταν γεμάτη από αμίαντο!!!

Και πραγματικά πρέπει να επέμβει ο Εισαγγελέας, αν υπάρχει ακόμη Δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, για να εξετάσει ποιοι βρομιάρηδες, απατεώνες και εγκληματίες, τόσα χρόνια άφηναν έτσι αυτή την κατάσταση, μολύνοντας το περιβάλλον και βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία εκατοντάδων περιοίκων και μάλιστα μικρών παιδιών

Όπως λέει και ο σοφός λαός μας, που έστειλε όλα αυτά τα περιθωριακά στοιχεία στα σπίτια του, «εκεί που μας χρωστούσαν, ζητούσαν και το βόδι»!

Εμείς επιτελέσαμε το αυτονόητο καθήκον μας. Αφού, λοιπόν, αυτοί δεν σέβονται, όχι εμάς, αλλά τους αθώους ανθρώπους που τους εμπιστεύθηκαν και τους εξέθεταν επί σειρά ετών σε τέτοιο κίνδυνο, που ανερυθρίαστα συνομολογούν, τους καλούμε να δώσουν εξηγήσεις γιατί δεν προχώρησαν, έστω με τις διαδικασίες που με το γνωστό φαρισαϊσμό τους επικαλούνται, στην απομάκρυνση του αμιάντου;

Από εμάς το έμαθαν ότι υπήρχε ή το ήξεραν αλλά απλώς επειδή επρόκειτο για τη Νέα Ιωνία αδιαφορούσαν; Οι απαντήσεις ας δοθούν προς την κοινωνία, που δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει, ότι τους έχει γυρίσει οριστικά την πλάτη…

Με μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες, επικαλούμενοι αστεία και καθ’ ολοκληρία ψευδή και συκοφαντικά επιχειρήματα, δεν μπορούν να αναστρέψουν την πραγματικότητα της άθλιας πολιτικής τους που κατέστρεψε, τόσα χρόνια, την πόλη μας. Οι και γνώση και μνήμη έχουν.”

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση