Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Προμήθεια βότσαλου και υφάσματος στις παιδικές χαρές Αγ. Κωνσταντίνου κι Αγριάς
Προμήθεια βότσαλου και υφάσματος στις παιδικές χαρές Αγ. Κωνσταντίνου κι Αγριάς

Προμήθεια βότσαλου και υφάσματος στις παιδικές χαρές Αγ. Κωνσταντίνου κι Αγριάς

Εγκρίθηκε με του ντιδημάρχου Δημ. Πέγιου, η προμήθει και διάστρωση βότσαλου και γεωϋφάσματος για τις παιδικές χαρές στις περιοχές Αγριά και Αγ. ν/νου.

Η ς που δημοσιεύτηκε σήμερα στη “”, αφορά στην απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάστρωσης των παραπάνω υλικών κι είναι εκτιμώμενης αξίας 1.515,75 € χωρίς Φ.Π.Α., (1.879,53 € συμπεριλαμομένου του Φ.Π.Α 24%).

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7332.021 με τίτλο “ Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων –Φάση Β' έτους ” και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση ενττος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση