Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Ποσό για τουριστική προβολή δήμου Bόλου μέσω κοινωνικών δικτύων
Ποσό για τουριστική προβολή δήμου Bόλου μέσω κοινωνικών δικτύων

Ποσό για τουριστική προβολή δήμου Bόλου μέσω κοινωνικών δικτύων

Το θέμα ς του Δήμου Βόλου  για την τουριστική της πόλης  και για την προβολή του δήμου στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, Twitter), τη δημιουργία καναλιού στο youtube (youtube channel) και την εν γένει προβολή της πόλης και του Δήμου στο διαδίκτυο για12 μήνες ποσό 21.080 ευρώ  θα τεθεί προς απόφαση στη σημερινή συνεδτρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου στις 7.00  το απόγευμα.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η συγκεκριμένη δαπάνη κρίνεται ως επιβεβλημένη για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών λόγω:

θα απαιτηθεί πίστωση ύψους 21.080€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑ 00.6431.001 του προϋπολογισμού.

Η συγκεκριμένη δαπάνη κρίνεται ως επιβεβλημένη για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών λόγω:

  • Απόσπασης υπαλλήλων του τμήματος επικοινωνίας, δημοσίων και διεθνών σχέσεων στο τμήμα τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής ς Ανάπτυξης,
  • Μεταφοράς υπαλλήλου στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών,
  • Μακροχρόνιας αδείας ασθενείας υπαλλήλου,
  • Συγκεκριμένης εξειδίκευσης που απαιτείται για την ασφάλεια των λογαριασμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Με ΣΔΙΤ η ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού

Εν τω μεταξύ, σε 18.320.994 ευρώ ανέρχεται το κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης-αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων-χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο δήμο Βόλου,  έργο το  οποίο προτείνεται να γίνει μέσω ΣΔΙΤ και η μελέτη σκοπιμότητας-ς και ο τρόπος υλοποίησης του έργου θα τεθεί προς έγκριση στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η Ενεργειακή Αναβάθμιση στον Οδοφωτισμό του Δήμου, έχει χαρακτηριστεί ως επιτακτική ανάγκη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η προτεινόμενη τεχνική επιλογή περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των Φωτιστικών Σημείων με Φωτιστικά νέας τεχνολογίας (LED) κατά τη διάρκεια μιας περιόδου (ενός έτους) που αρχίζει το 2018 και την ανάληψη της συντήρησης του Συστήματος συνολικά (Φωτιστικά – Πίλαρς – Εγκαταστάσεις). Το Προτεινόμενο Σενάριο και η διαδικασία υλοποίησης θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για εξέταση και αν εγκριθεί θα περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Ο συνολικός σχεδιασμός του Έργου, σε επίπεδο Τεχνικής Ωριμότητας, βρίσκεται σε ώριμο στάδιο και οι απαιτούμενες ( κατανάλωσης, καταμέτρηση των φωτιστικών, κλπ) έχουν συνταχθεί.

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Βόλου, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

  • Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί ,στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.
  • Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας», τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).
  • Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
  • Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας.

Κρίνεται ότι μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τεχνικούς και διοικητικούς κινδύνους, καθώς υφίστανται οι σχετικές – καταγραφές και δεν προκύπτει ασάφεια στον υπολογισμό του Προϋπολογισμού .

Το προτεινόμενο σενάριο είναι αυτό της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού  με παροχής υπηρεσιών πολυετούς διάκριεας και αποπληρωμή της επένδυσης με ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, όπως ισχύει σήμερα για ΄δυο υποέργα:

-Παροχή υπηρεσιών «ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο δήμο Βόλου 14.414.995,74 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%

-Παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στο έργο: αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο δήμου Βόλου 360.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση