Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Βόλο
Περισυλλογή  εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Βόλο

Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Βόλο

 

Τους όρους του  πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση 100 περίπου εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν από σημεία του διευρυμένου Δήμου , βάσει  του Π.∆. 116/2004, µε τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.( Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής ), κατάρτισε κι ενέκρινε στη χθεσινή της η του Δήμου .
Σύμφωνα με τους όρους, τα οχήματα αυτά ο ανάδοχος τα περισυλλέγει, μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας Καθαριότητας, µε δικά του μέσα και τα φυλάσσει σε δικό του φυλασσόμενο χώρο για τουλάχιστον 20 ημέρες.
Για κάθε τέτοιο όχημα, ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο το ποσό των 40 τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν έχει την δυνατότητα να τα παραλάβει από την πόλη και να τα φυλάξει σε δικό του χώρο, τότε την διαδικασία της μεταφοράς και της ς την αναλαμβάνει ο Δήμος.
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο το ποσό των 80 τουλάχιστον.
Στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών που φυλάσσεται το όχημα, ο ιδιοκτήτης μπορεί εφόσον το επιθυμεί να το πάρει πίσω µε δικά του μέσα, αφού καταβάλει το ποσό των 100 ευρώ για έξοδα μεταφοράς και ς και αφού υποβάλλει ακριβές αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αντίστοιχη ∆.Ο.Υ.,περί του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το όχημα που δε διαθέτει .
Σε περίπτωση τμημάτων οχημάτων, μηχανημάτων, φορτηγών και δικύκλων η ελάχιστη τιμή ορίζεται στα 0,16€/κιλό τουλάχιστον.
Η πιστοποίηση θα γίνεται µε τα ζυγολόγια της οπλάστιγγας του Δήμου Βόλου.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση