Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Παράταση χρόνου παράδοσης της μελέτης στατικής επάρκειας του σχολικού συγκροτήματος Φυτόκου
Παράταση χρόνου  παράδοσης της μελέτης στατικής επάρκειας του σχολικού συγκροτήματος Φυτόκου

Παράταση χρόνου παράδοσης της μελέτης στατικής επάρκειας του σχολικού συγκροτήματος Φυτόκου

Πράτση κατά δύο μήνες περίπου αποφασίστηκε από τον , να δοθεί στον ανάδοχο που έχει αναλάβει την παράδοση της «Μελέτης στατικής επάρκειας σχολικού συγκροτήματος Φυτόκου». Η συμβατική προθεσμία λήγει στις 3-2- και η παράταση που δόθηκε είναι μέχρι 10-4-.

Η παράταση δόθηκε, σύμφωνα με εισηγητικό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας προς την , που έλαβε την σχετική απόφαση την περασμένη Παρασκευή, ο των σιδηρών οπλισμών µε µη καταστροφικές μεθόδους (μεταβολή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, «ακτινογραφία»), σε αντίθεση µε την εμπειρία από παρόμοια έργα, δεν αποφέρει δόκιμα από τις πρώτες μετρήσεις, ιδιαίτερα στις δοκούς και τις πλάκες.

Σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας, πράγματι διαπιστώθηκε πρόβλημα στον εντοπισμό των σιδηρών οπλισμών µε µη καταστροφικές μεθόδους καθώς δεν αποφέρει δόκιμα από τις πρώτες μετρήσεις µε αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία ανίχνευσης και καταγραφής σιδηρού οπλισμού και για η οποία καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατά συνέπεια επαναλαμβάνεται η διαδικασία ανίχνευσης και καταγραφής διογκώνοντας το χρόνο του πρώτου σταδίου και µε δεδομένο ότι ο και η καταγραφή των σιδηρών οπλισμών είναι απαραίτητο στοιχείο για τον έλεγχο στατικής επάρκειας των κτιρίων η παραπάνω εταιρεία αιτείται την παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση